– Hun kom helt fra Moskva til Granåsen for å gi meg strikketøy