TILs superveteran føler seg ikke som en syndebukk

foto