Mange møtte fram til Konradløpet i gryotta – sjå resultat og foto