Visepresidenten åpner for ekstraordinært idrettsting

foto