Kristoff kritiserer hjelperytter: – Jeg ropte og ropte på ham