Haalands barnetrener ringes ned av utenlandske medier