Årsmøtet startet særdeles kaotisk med friske verbale meldinger i flere retninger. Til slutt endte det med jubel da samarbeidsklubben mellom Skarbøvik IF og Hessa IL fikk sitt nye navn.

– Yes, jublet flere og klappet høylytt da ordstyrer Helge Rønnestad offentliggjorde at alternativet SIF/Hessa IL hadde fått 113 av stemmene på kveldens årsmøte på Siffen.

For med det antallet var det ingen tvil. Navneforslaget Osane Idrettslag fikk bare 26 stemmer og ble dermed forkastet av årsmøtet.

Med andre ord har ytre bydel fått en ny klubb med navn SIF/Hessa IL.

– Gratulerer med den nye klubben. Nå håper jeg alle bidrar og ror i samme retning til det beste for den nye klubben i ytre bydel, oppsummerte ordstyrer Rønnestad etter det to timer lange årsmøtet.

En kaotisk time

Gjennom hele vinteren har navnevalget på den nye klubben vært en betent sak for flere i ytre bydel. Saka har definitivt engasjert og på kveldens årsmøte møtte hele 143 stemmeberettigede opp.

– Jeg har aldri sett så mange stemmeberettigede på et årsmøte i ytre bydel, fastslo mangeårig SIF-leder Einar Bryn innledningsvis.

Han – og resten av de frammøte – fikk kjapt merke på temperaturen.

Ei av de frammøtte mente avstemningen om navnevalget ikke var planlagt å foregå slik SIF-medlemmene ble forespeilet på forhånd.

Det startet en lengre diskusjon, der spesielt tre-fire aktive frammøte slengte av gårde flere verbale meldinger. Etter hvert ble flere tydelig oppgitt.

Til slutt tok mangeårig SIF-medlem Arne Drønnen (88) ordet.

– Som lengst gjenlevende SIF-medlem må jeg bare oppmode alle frammøtte om å bruke fornuft. Tenk dere godt om. Vi må prøve å komme til enighet, oppfordret Drønnen.

Han ble til slutt hørt. Årsmøtet stemte til slutt over innspillet fra salen, og det fikk ikke flertall.

SIF-patriotene hadde mobilisert

Dermed kunne avstemningen fortsette som planlagt. Og det ble langt på veg en parademarsj.

Tidlig ble det klart at SIF-patriotene hadde mobilisert mest foran kveldens årsmøte. Først ble det stemt over om alternativet til Osane Idrettslag skulle være Hessa/SIF eller SIF/Hessa. Med 92 mot 51 stemmer vant SIF/Hessa-alternativet klart.

Deretter skulle navnet endelig avgjøres. Det endte altså med at hele 113 stemmer gikk for alternativet SIF/Hessa.

Dermed blir navnet på samarbeidsklubben SIF/Hessa IL.

foto
Har troa Einar Bryn (t.h.) ble valgt som ny leder i SIF/Hessa IL. Med seg som nestleder får han Henning Grande. Foto: Eirik Nesset Hjelvik

– Dette er en stor milepæl for oss. Det er veldig gledelig at vi endelig har klart å bli enige om en sammenslåing, fastslo Einar Bryn etter årsmøtet.

For selv om diskusjonene til dels har vært høylytte rundt navnevalget, virker nesten samtlige i ytre bydel enige om at en sammenslåing er det riktige.

Det såreste temaet har tydelig vært at SIF-navnet kunne forsvinne helt.

– I etterpåklokskapens navn ser vi at tankegangen til styrene om at vi skulle starte på noe helt nytt, ikke ble tatt så godt i mot. Det viser seg at spesielt SIF-medlemmene er opptatt av historien og ønsket det navnet videre. I ettertid får vi ta det på vår kappe, sier Einar Bryn til Sunnmørsposten.

– Hvordan opplevde du den første timen av årsmøtet?

– Som SIF-leder har jeg vært vant til høy temperatur. Opp gjennom har jeg blitt kalt både det ene og det andre. Vi har en del medlemmer som har klare meninger og som ikke er redd for å fronte dem, sier Bryn.

Bryn valgt til leder

Nå både håper og tror han at medlemmene i ytre bydel vil kunne samles rundt den nye klubben.

– Jeg er glad for at medlemmene fikk være med på å bestemme navnet. Nå ser jeg fram til en ny start her ute. Sammenslåingen er til det beste for begge klubbene, sier Bryn.

Han ble av årsmøtet valgt til leder i den nye klubben. Med seg som nestleder får han Henning Grande

– Det er godt det endelig er over og at vi nå kan se framover. 2017 blir nok et overgangsår, men fra 2018 skal klubben fungere godt, sier de nye lederne i SIF/Hessa IL.