Siste reis til skandalestedet: Husker du da Azar Karadas ble meid i bakken?