Arrangerer åpen dag: Ønsker å sjekke muligheten for å danne en para-klatregruppe