Forbannet Raja lover å ta grep etter overgreps­avsløringer