Idrettslag truer med søksmål mot kommunen – entreprenør kan få tvangsmulkt