Helsedirektoratet endrer koronaregel for fotballen

foto