Haug bekrefter overfor NTB at han onsdag informerte kollegene i hoppkomiteen samt skiforbundets styre ved skipresident Erik Røste at han trekker seg fra vervet.

Han går dermed også ut av styret i Norges Skiforbund.

– Dette har vært en særdeles krevende periode langt fra det jeg kunne være forberedt på og som jeg trodde var mulig da jeg tok på meg vervet som tillitsvalgt leder for hoppkomiteen. Jeg tror alle som kjenner meg, vet at jeg brenner for hoppsporten på alle nivå og i alle tenkelige roller, men nå må jeg faktisk tenke på egen helse og egen familie, sier Haug til NTB.

Videre understreker han at han var glad da det mye omtalte forliket i den svært betente konflikten med Clas Brede Bråthen ble inngått 21. oktober. Han håpet da at hoppfamilien kunne rette blikket framover.

– Men etter en svært ubehagelig telefonsamtale på cirka to timer med Clas Brede Bråthen opplevde jeg ingen vilje fra Bråthen til å legge denne saken bak seg. Derfor har jeg konkludert med at det ikke er mulig å fortsette som leder av hoppkomiteen, sier Haug.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen sier han og Haug nylig hadde en lengre telefonsamtale om samarbeidet mellom ledelsen og Hoppkomiteen.

– I den samtalen var jeg tydelig på at vår tillit til han som leder var svært lav. At han på bakgrunn av den samtalen har valgt å trekke seg som leder fra Hoppkomiteen - er helt og holdent hans egen avgjørelse. Men samtidig er det etter min mening en styrke for norsk hoppsport at vi nå får inn en ny leder av Hoppkomiteen som kan rette blikket fremover og ta tak i de mange små og store utfordringene vi står overfor, sier Brede Bråthen til VG.

Overfor NTB legger Bråthen til at samtalen mellom de to hopptoppene også ble oppfattet som ubehagelig sett fra hans ståsted.

Haug er tydelig på at trykket fra omgivelsene har vært stort de siste månedene.

– At mange går ut og feller dommer, kommer med hets og trusler kun med utgangspunkt i det som står i media og i sosiale medier er for meg ubegripelig og ekstremt vanskelig, spesielt når man som arbeidsgiver i en personalsak i stor grad er forhindret fra å ta til motmæle, sier Haug.

På spørsmål fra NTB oppgir Haug at han oppfatter det dit hen at konflikten i hoppmiljøet ikke er tilbakelagt.

– Det ser jeg både på mottatte mailer og det som skrives på Facebook, sier den avtroppende hoppkomité-lederen.

– Det er dessverre fortsatt sånn at det er krefter i hoppmiljøet som fokuserer på konflikt og ikke verdiskapning og utvikling av idretten, sier han også.

Tøft trykk

Haug omtaler samtalen med Bråthen som den utløsende faktoren til at han nå trekker seg, men sier samtidig at det ligger mer bak. Han er tydelig på at trykket fra omgivelsene har vært stort de siste månedene.

– At mange går ut og feller dommer, kommer med hets og trusler kun med utgangspunkt i det som står i mediene og i sosiale medier er for meg ubegripelig og ekstremt vanskelig, spesielt når man som arbeidsgiver i en personalsak i stor grad er forhindret fra å ta til motmæle, sier Haug.

Han avløste Bente Lill-Romøren som leder av hoppkomiteen i august 2020. Forut for lederjobben hadde han vært ordinært medlem av hoppkomiteen i fire år, og den siste perioden var han nestleder.

Haug har selv vært aktiv skihopper og hatt administrative verv som trener innenfor utdanning, bakkebygging og som rennarrangør.

Nå håper han at hoppmiljøet kan klare å rette blikket framover.

– Uansett velger jeg å tro på at man vil finne gode løsninger for fremtiden, men da må alle vise vilje til å se fremover og legge ting bak seg. For min del går jeg nå tilbake til grasrota, og håper at jeg kan bidra til å se nye glade barn som finner glede og utfordringer i verdens artigste sport, sier Haug.

Skipresident Erik Røste sier til NTB at han beklager Haugs beslutning om å trekke seg.

– Jeg beklager at han har kommet til denne konklusjonen, men har stor forståelse for at denne høsten har vært krevende og derfor hans avgjørelse. Jeg er helt sikker på at Alf Tore fortsatt vil arbeide for den sporten har er så glad i. Ellers forholder styret seg til det forliket som er inngått og jobber framtidsrettet til beste for skisporten, sier han.

Røste takker videre hoppkomitélederen for innsatsen gjennom mange år.