Nysigneringene kan være på vei og bedring på skadefronten for Klepp

foto