Dette anlegget får desidert mest av spillemidlene i Trøndelag

foto