Friidrettsbanen på Valdervoll kan trolig aldri brukes igjen