Han vil bli i Tromsø. Avslører at klubbene snakker sammen