Engelsk mesterskapsserie med plan om oppstart 13. juni