Dette mener folk om «spleis med plast»

Vi har intervjuet folk i byen for å se hvem som har hørt om "spleis med plast" og om det er noe de er villige til å gjøre.
Video