Familien Hansen har flytta heim frå Oslo, og vil gjerne reise like miljøvenleg til og frå jobb som dei gjorde før. Men går det egentlig an? Vi har stilt spørsmålet til politikarane våre foran valget. Les svara deira her. (Animasjon av: Aninaut Studios AS)

Kan vi bo på bygda og reise miljøvenleg?

Familien Hansen har flytta heim frå Oslo, og vil gjerne reise like miljøvenleg til og frå jobb som dei gjorde før. Men går det egentlig an? Vi har stilt spørsmålet til politikarane våre foran valget. Les svara deira her. (Animasjon av: Aninaut Studios AS)
Video