Animasjon: NVE

Animasjon: Slik så spiret ut før raset

Animasjon: NVE
Video