Kråker stel gravlys ved gravplassen i Volda. Restane endar på markane til gardbrukaren like ved. Video av Rasmus Aarflot.

Kråker stel gravlys

Kråker stel gravlys ved gravplassen i Volda. Restane endar på markane til gardbrukaren like ved. Video av Rasmus Aarflot.
Video