Kong Harald og dronning Sonja har i dag vært konge og dronning i 30 år. Handout-video fra Det kongelige hoff. Kun til redaksjonelt bruk. Foto: Simen Løvberg Sund / Det kongelige hoff/ NTB

Kong Harald 30 år på tronen

Kong Harald og dronning Sonja har i dag vært konge og dronning i 30 år. Handout-video fra Det kongelige hoff. Kun til redaksjonelt bruk. Foto: Simen Løvberg Sund / Det kongelige hoff/ NTB
Video