Presten i Stryn utfordrar andre etatar til å gjer som dei i ei utfordrande tid

Jerusalema Challenge dans.mp4

Presten i Stryn utfordrar andre etatar til å gjer som dei i ei utfordrande tid
Video