Snø faller fra høyspentkabler. Foto: Marit Høydalsnes.

Isras fra strømkabler

Snø faller fra høyspentkabler. Foto: Marit Høydalsnes.
Video