Leserinnlegg:

«Luksusfelle eller en lenge planlagt investering?»

Da er svømmeanlegget i Brattvåg igjen i media, denne gangen med store oppslag i både Bygdebladet og Sunnmørsposten.

  Foto: Illustrasjon: SE-arkitekter

Kanskje er det på sin plass å minne om at Brattvåg er blant de tettsteder som helt fra 1911 har stilt grunn til disposisjon for det industrieventyret vi har hatt på Sunnmøre.

Bente Bruun
Meninger

Lesere som ikke kjenner saken, sitter igjen med et inntrykk av noen særinteresser i gamle Haram ønsker å bygge et gedigent badeland for så å sende regningen til Nye Ålesund.

Når politiske saker havner i mediene er det viktig at sakene blir debattert ut fra fakta, – ikke synsing og følelser. Politikk handler om å prioritere felles ressurser til beste for fellesskapet samtidig som vi skal sørge for at kommunen er i stand til å gi innbyggerne lovpålagte tjenester. Jeg vil her komme med noen saksopplysninger som kan være verdt å få med seg.

1. Det har aldri vært snakk om å bygge verken luksusbad eller badeland i Brattvåg. Vi er nå i gang med et forprosjekt på ett svømmeanlegg. Dette skal lokaliseres til Brattvåg sentrum for å hente ut flest mulige synergier. Vi kan derfor kalle det et Folkebad. At anlegget bør plasseres i sentrum har blitt påpekt gjennom flere analyser. Her er 3 skoler innenfor gåavstand og enkel tilgang for publikum ellers.

2. Gamle Haram har gått fra å ha 5 ulike svømmeanlegg til ett, som nå er klart for sanering!

3. Nytt svømmeanlegg har stått høyt på den politiske agendaen i gamle Haram i snart 10 år. Dette var innarbeid i økonomiplanen som for øvrig var enstemmig vedtatt av det tidligere kommunestyret. Sågar låneopptak var på plass.

4. Brattvåg sentrum ble valgt som lokalisering ut fra flere hensyn.

• En kunne ved byggingen løse en del trafikale utfordringer i Brattvåggata.

• Brattvåg er utpekt som kommunedelssentrum for nordre del av Ålesund. Et folkebad i sentrum vil gi bolyst, forsterke handelssentrum, skape arbeidsplasser og er tilgjengelig også for de av oss som benytter offentlig kommunikasjon.

• Aktivitet er viktig sett fra et folkehelseperspektiv, folkebadet vil legge til rette for aktivitet for alle aldersgrupper.

5. Å bygge svømmeanlegget som et Folkebad i sentrum vil ikke koste kommunen mer enn å bygge/renovere det gamle svømmeanlegget ved ungdomsskolen. Merkostnaden skal dekkes inn ved hjelp av tippemidler, egenkapital fra vårt eget Vassverk det vil si folket i Brattvåg, trafikksikringstiltak og midler fra Haram Næring og Innovasjonsforum.

6. Svømmeopplæring er en lovpålagt oppgave. Vi bor i en maritim kystkommune med spredt bosetting der Brattvåg er og kommer til å bli kommunedelssenter i nye Ålesund. Jeg kan ikke se for meg at Ålesund er i stand til å tilby nødvendig svømmeopplæring utenfor nåværende gamle Harams grenser med det bosetningsmønsteret vi har.

Når det gjelder kostnaden for anlegget verserer det tall på over 160 mill. kroner. Da må en samtidig ta med at kommunen får tilbakeført merverdiavgiften. Den reelle kostnaden for svømmeanlegget blir da ca. 130 mill. kroner. Det har hele tiden vært et klart premiss i saken at dette skal være et spleiselag på samme måte som vi tidligere har klart å realisere for eksempel Ingebrikt Davik huset. Medlemmene i Brattvåg Vassverk har allerede akseptert en vesentlig høyere vannavgift for å få prosjektet realisert. Mange har reagert på utformingen i de skissene som er presentert. Det som er lagt frem er en idéskisse, arkitekturen må selvfølgelig tilpasses eksisterende bygningsmasse i Miljøgata.

I Brattvåg er vi heldige som har et utmerket privat Vassverk der vi alle er medlemmer. Det er veldrevet, leverer rent og godt drikkevann og drives på en måte som gjør at de har og har hatt økonomiske ressurser til være med å løfte frem gode prosjekt for hele Haram. Det er styret villig til å gjøre også når det gjelder nytt svømmeanlegg for hele kommunen. På fjorårets generalforsamling ble vedtak om dette fattet med liten motstand!

Kanskje er det på sin plass å minne om at Brattvåg er blant de tettsteder som helt fra 1911 har stilt grunn til disposisjon for det industrieventyret vi har hatt på Sunnmøre. Folk har vært positive og velvillige til å leve tett med sandblåsing, støy, store kraner og mengder av utenlandsk arbeidskraft. Denne bygda har skapt store verdier som etter hvert har kommet hele Ålesund til gode!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!