Kronikk:

«En-meter-avstanden øker smitterisiko og antall superspredere »

Bruk i det minste munnbind!

Når helseminister Bent Høie står med en-meterstaven foran det norske folk på TV og viser den «sosiale avstanden» for Coronaviruset – så mener han vel ikke dette for alvor? Coronavirusets rekkevidde lar seg nemlig ikke styre politisk. Når virusets rekkevidde krympes fra «minst to meter sosial distanse» til bare «en meter sosial distanse» rives smittebarrierer ned.

Sosial avstand på bare en meter er en provokasjon for befolkningen som samvittighetsfullt har gjennomført «minst to-meters regelen» for å stoppe dette farlige viruset! De fleste har stort sett holdt seg innomhus flere titalls meter fra naboen og ikke engang vært på hytta eller på reiser – for å holde en god sosial avstand i alle retninger. Ingen visste hvor langt dette viruset kunne nå.

En meter er i praksis «ingen sosial avstand» når en kjenner pusten i nakken fra personen bak, når en hel familie på tre-fire stykker står i kø på en-meteren like bak, eller når en svær rugg står med ryggsekk og trillevogn! Sosial avstand er fjernet og faktisk fører en-meteren til en tettere kø enn før Coronatiden!

God sosial avstand er ikke nok

Coronaviruset spres i luften minst fire meter fra en smittet person – med eller uten symptomer – et faktum som ikke kan bortforklares – og er kanskje dominerende smittemåte.

Personer i samme rom som en smittet person har bortimot 90 prosent sjanse for å bli smittet. I Skagit County, Washington, ble nylig 53 av 61 medlemmer av et sangkor smittet av Coronaviruset fra en korsanger.

To uker seinere hadde 53 symptomer på infeksjon, en attakkrate på 87 prosent. Tre ble sykehusbehandlet og to døde (3,8 %).4 Smittespredningen var høyere enn ved et influensautbrudd under lignende forhold.

Superspredere vil øke

Smittekilden i Skagit sangkor var en «superspreder»; personer ofte uten symptomer og med større smitteradius i samfunnet enn andre. Superspredere øker ettersom samfunnet åpnes. Smitteveiene er mange- ikke minst via luft.

Utbrudd knyttet til superspredere er registrert for cruiseskip, bussreiser, fengsel, åpne kontorlandskap, kjøpesentre, kirkesamlinger, sykehusavdelinger, felles ventilasjon og heissystemer i boligblokker, matproduserende fabrikker, grillfester, begravelser osv. 4-7

Under SARS-epidemien i 2003 ble en «superspreder» definert til en som smittet åtte eller flere personer, mens dette ikke er definert for Covid-19 enda. En studie fra Hongkong viste at 20 % av Covid-19 -tilfeller forårsaket 80 % av alle smitteoverføringer. 7 En fast bargjest på et utested i Hongkong smittet 73 andre. Norske alpeturister som kom hjem i slutten av februar hadde vært utsatt for en superspreder som var kelner på et bestemt utested. En britisk alpeturist som hadde vært i Singapore på møte smittet 11 personer. 7

Superspredersituasjoner; de tre C-er

For å kunne påvise superspredning benyttes en «K-verdi». En lav K verdi viser at det er noen få personer som smitter mange. Superspredersituasjoner som lettere sprer viruset blir også definert som tre C-er: «closed spaces, close contacts and crowds»; dvs. bygninger og rom med dårlig ventilasjon, personer som sitter eller står nært hverandre, og overfylte lokaler. I overfylte barer med mye bakgrunnsstøy og dårlig ventilasjon vil man ofte snakke høyt og spytt og sekret vil fare mange meter av gårde- 6–9 meter, 8 (et historisk kjent fenomen også beskrevet for ca. 90 år siden!).


Danske helsemyndigheter anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Danske Sundhedsstyrelsen anbefaler i oppdaterte retningslinjer bruk av munnbind i «særlige situasjoner».


Derfor skal åpning av risiko-steder skje med stor forsiktighet og god kontroll. 9 I helseinstitusjoner er det krav om spesifikk ventilasjon, luftutskiftning, for å redusere smittestoff. I luftsmitteisolater kreves hele 12 friskluftutskiftninger per time for å «fortynne» smittestoffet og redusere smittepresset. Det er få eller ingen krav om dette i andre offentlige etater.

Rutiner for luftsmitte mangler – sosial avstand blir borte- bruk minimum munnbind!

Siden Coronapasienter med og uten symptomer er smitteførende, er det viktig at det «tas høyde for luftsmitte». Derfor mener CDC og ECDC at ved mistenkt/sikker Covid-19 infeksjon skal det brukes fullverdig PPE-påkledning, inkludert åndedrettsvern /P3-maske- for å beskytte seg mot smitte. 10

Munnbind stopper spredning av spytt og sekret fra munnen til smittebærere som nyser og hoster, men er ikke godkjent som beskyttende middel for den som blir utsatt for smitte. Munnbind brukes kun i nødsfall dersom man går tomt for P3 maske, men det skal straks byttes ut med P3 så snart man får tak i dette (CDC, ECDC, FDA).

Vanlig kirurgisk munnbind har likevel noe beskyttende effekt og bør derfor benyttes av alle i befolkningen som er bekymret for å utsette seg for smitte.

Munnbindet dekker nese og munn, det knipes fast over nesen der det sitter en bøyle, og skal sitte fast på. Vask hendene før og etter kontakt med munnbindet og ta ikke på munnbindets forside. Siden smitte og sekret fra andre kan komme på utsiden av munnbindet, er dette viktig.


Smitterekord i Mexico

Mexico registrerte torsdag 7.280 nye tilfeller av koronasmitte, det høyeste antall på én dag hittil. Dessuten døde 730 mennesker.


Ved fjerning av munnbindet, vask hendene først, ta på munnbindets bånd – ikke på forsiden – og bøy godt framover slik at det ikke kommer ned på klærne. Vask hendene etterpå. Munnbind er engangs og skal ikke bæres under haken. Munnbind hindrer uvaner med å ta seg til ansiktet (ca. 15 ganger i timen, viser studier) og derved smitte seg selv.

I det offentlige liv; transport, forsamlinger, butikker, barer, restauranter, teater og kino og alle innesteder der folk samles i tette grupper, er en-meters-regelen til helsemyndighetene det samme som å be om smitterisiko med Coronavirus.

Høies en-meterstav er for puslete og farlig med hensyn til smittevern. Munnbind og åndedrettsvern kan hjelpe noe i situasjonen dersom myndighetene likevel holder fast ved en-meters-regelen som større politisk betydning enn smittevern.


USAs visepresident oppfordrer til gjenbruk av verneutstyr

USAs visepresident Mike Pence sier myndighetene i nye retningslinjer vil oppfordre helsearbeidere til gjenbruk av verneutstyr.


Referanser

Zhen-Dong Guo1, Zhong-Yi Wang1, Shou-Feng Zhang1, et al., Wuhan, China. Aerosol and Surface Distribution of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Hospital Wards, CDC Wuhan, China, 2020; 26: 7 July.

Stadnytskyi V, Bax CE, Bax A, Anfinrud P. The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission. PNAS 2020; 117: 11875–11877.

Zhang R, Yixin L, Zhang AL, Wang Y, Molina MJ. Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of Covid-19. PNAS 2020; 2209637117.

Reynolds M. We're about to enter the era of the coronavirus super-spreader. Preliminary evidence suggests that 20 per cent of people are responsible for 80 per cent of Covid-19 transmission, putting to focus on events where transmission is high. Wired 2020; 15. June.

On Kwok K, Hin Chan HH, Huang Y, et al. Inferring super-spreading from transmission clusters of COVID-19 in Hongkong, Japan and Singapore, Journal of Hospital Infection,https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.05.027.

Al-Tawfiq JA, Rodriguez-Morales AJ, Super-spreading events and contribution to transmission of MERS, SARS, and COVID-19, Journal of Hospital Infection, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.002.

Adam et al. Cluster and superspreading potential of severe respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2 () infections in Hongkong. Research article Epidemiology DOI:10.221203/rs.3.rs-29548/v1.

Bourouiba L, Dahandschoewercker E, Bush JWM. Violent expiratory events: on caughing and sneezing. J Fluid Mech 2014; 745: 537–563.

Asadi S, Bouvier N, Wexler AS, Ristenpart WD. The coronavirus pandemic and aerosols: Does COVID-19 transmit via expiratory particles? Aerosol Science and Technology, 2020; 54:6, 635-638, DOI: 10.1080/02786826.2020.1749229

CDC. Using personal protective equipment (PPE). CDC oppdatert 9 juni 2020.


Israel stenger ned igjen etter virusøkning

Israel gjeninnførte en rekke tiltak mot koronaviruset etter at det oppsto nye utbrudd med hundrevis av nye smittetilfeller daglig.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!