Kultursjef Oskar Skulstad i Ålesund kommune vil ikke skrive sakspapirer på nynorsk. Han viser til at han er vant med å skrive på bokmål og at det å utforme dokumenter på nynorsk kan gå på bekostning av presisjon og tydelighet.

Skulstad understreker at han er forkjemper for nynorsken og ønsker bruk av nynorsk, men vil altså ha et unntak for seg selv. Han har liten tro på at språkkurs vil hjelpe han videre. Hans syn på saken kommer fram i en høringsuttalelse til den foreslåtte språkbruksplanen.

I en undersøkelse blant de ansatte i kommunen sier 72 prosent at de bruker mest bokmål i jobbsammenheng, mens 28 prosent bruker mest nynorsk. Mer enn halvparten av de ansatte synes det er vanskelig å skrive nynorsk og 58 prosent svarer nei på spørsmålet om de kan tenke seg å gå på kurs for å forbedre sine nynorskkunnskaper.

Reaksjonene i høringsuttalelsene viser at ledelsen i Ålesund kommune, både den administrative og den politiske, har en jobb å gjøre for å skape forståelse og få de ansatte i kommunen med på å ta i bruk nynorsk som arbeidsspråk.

Det gjør ikke jobben enklere når en etatssjef går ut og protesterer åpenlyst mot et lovlig fattet vedtak i kommunestyret. Det er ganske oppsiktsvekkende. Skulstad balanserer på en stram line i forhold til hans plikt som etatssjef og lojalt følge opp vedtak fattet i folkevalgte organer.

Vi forstår det kan være krevende for de i administrasjonen som i mange år har brukt bokmål, og nå på relativt kort tid måtte skifte språkform til nynorsk. Men vi må forvente at administrasjonen innretter seg etter det flertallet i kommunestyret har bestemt.

Det har vært et stort engasjement i diskusjonen om språkform i nye Ålesund kommune. Språk engasjerer, og det er bra. Men diskusjonen rundt hvilken språkform Ålesund skal ha er avgjort. Et flertall i kommunestyret har vedtatt at det er nynorsk. Administrasjonen kan ikke drive omkamp på det.

Ålesund kommune har fått stor positiv oppmerksomhet rundt beslutning om å bli nynorskkommune. Det har vanket pris fra Språkrådet og ros fra mange hold.

Kommunen har en ambisjon om at Ålesund skal bli den ledende byen mellom Bergen og Trondheim. Skal en lykkes med det er en helt avhengig av et tett og nært samarbeid med omlandskommunene. Språkform er på dette området ikke uvesentlig, da et stort flertall av kommunene på Sunnmøre bruker nynorsk.

Dette var argumenter som veide tungt da kommunestyret tok sin beslutning, og det er argumenter vi mener fortsatt står seg godt.

Da må vi forvente at administrasjonen og den administrative ledelsen i kommunen lojalt følger opp det som er vedtatt av et flertall i kommunestyret.