«Elbilen, bilen for de allerede privilegerte?»

Først en presisering. Jeg er ikke imot el-biler, jeg tror at vi står foran et svært viktig veivalg for å hindre en økologisk kollaps og her må vi være kreative og dristige. Samtidig så stiller jeg meg spørrende til Norges massive el-bil-satsing, og jeg lurer på om den kommer sosialt svært skjevt ut?

Tesla var den fjerde mest solgte bilen i august. Artikkelforfatteren mener at elbilisten må bidra mer.   Foto: Abrahamsen, Morten

Meninger

Mange elbiler er svært kostbare biler, som med store statlige subsidier blir utrolig mye rimeligere, men dyre. For eksempel Tesla. Det som da skjer er at mange kjøper seg en Tesla der staten betaler enorme summer i subsidier, men de som kjøper bilene virker da til å være de som i utgangspunktet nok vil ha en robust nok økonomi til å kjøpe en kostbar bil. Jeg har hørt at staten bidrar med 17 milliarder i subsidier til elbil satsingen. Hvis jeg husker rett så er betalingen for veioppgraderingen 11 milliarder kroner.

Mange velger en mindre elbil som nummer to-bil i familien, men det forutsetter at en faktisk har råd til to biler.

Fremdeles så er der en del familier som enten ikke har råd til to biler, eller de velger å ha bare en bil, gjerne også av miljøhensyn. De har da oftest en bil som går på bensin/diesel. Hvis vi ser på familier som har dårlig råd så er det svært ofte en eldre bil som står utenfor deres bolig, en bil som både må betale veiavgift, bompenger og dyrt drivstoff. Jeg vil nok mene at el-bil-satsingen er viktig, men jeg lurer altså på om den kan slå skjevt ut sosialt?

En elbil tar like stor plass på veien som en som går på diesel/bensin, og må derfor betale like mye som de andre. Skal veiene bygges ut så er det for at også elbilen kommer til å kjøre der, og derfor må de betale likt, eller tilnærmelsesvis likt for det. Videre så vil jeg mene at prisen på en elbil bør i langt større grad speile det den koster, og ikke bli brukt for å subsidiere et høyere bilforbruk for en gruppe mennesker som allerede har det svært bra. Skal dette bli mer troverdig så vil jeg mene at svært mye av elbil satsingen må kanaliseres inn til kollektivtransport, og på den måten styrke det som må være alternativet til bilbruken om den er på flytende, eller elektrisk drivstoff. En elbil på piggdekk er ikke særlig mye bedre enn en dieselbil på det samme, og gummidekkene på en kraftig frasparkene Tesla slipper ut mer gummi enn på en sliten Golf. Veislitasjen er da lik på disse bildene. I tillegg så virker det som om produksjonen av elbilene er et tema som det snakkes lite om.

Konklusjonen er for meg at elbilisten må bidra i langt større grad enn han gjør, og at den statlige overføringen til disse bør evalueres, og ikke være hogd i stein.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!