«Problemene som turistskatt kan være løsningen på»

Stor trafikk: All trafikk til vestre del av Ålesund må gjennom ett enkelt veikryss, og det er også vårt aller mest populære turistmål, nemlig Brosundet. Dette, og flere andre utfordringer, som en turistskatt ville hjulpet med, vil bli til gode for lokalbefolkningen og ikke minst også for alle de besøkende, mener Hessa, Skarbøvik og Aspøy Bydelsutvalg. 

Vi ønsker oss innføring av en turistskatt som må tilfalle lokale tiltak der turistene ferdes

Meninger

Svar til leserinnlegg skrevet av Tor Christian Sletner, 19. november 2019, med tittel «Hvis turistskatt er svaret, hva er da problemet?»

Vi i bydelsutvalget for ytre bydel i Ålesund setter pris på at denne debatten settes fokus på. Et raskt svar på spørsmålet som stilles i overskriften finner man i en annen artikkel publisert samme dag i Sunnmørsposten.

Den artikkelen beskriver tilstanden på ett av våre aller kjæreste turmål i bydelen, som turistene benytter i stadig større skala.

Kommunen henstiller til alle frivillige krefter om å stille opp for å samles om å ordne tilrettelagte stier.

På den måten kan slitasjen på området kontrolleres og begrenses. Kommunen har ikke penger til dette selv. Dette er altså noe frivillige og lokale krefter skal ordne opp i, og noe som en turistskatt helt klart burde vært med på å finansiere.


Kommunen vil mobilisere til dugnad for fjellet:

Kommunen vil mobilisere for Sukkertoppen

Kulturavdelingen i Ålesund kommune vil samle gode krefter for å få ordnet stien til Sukkertoppen.

De besøkende fra cruisetrafikken benytter seg av et vegnett i dag som ikke er dimensjonert for trafikken som blir generert.

Man har i stadig større grad de siste årene oppdaget at ved å sykle eller kjøre Segway, kan man kjøre en fantastisk rundtur rundt samme Sukkertoppen.

Dette på grusveier i friområder som er tilrettelagt og vedlikeholdt av frivillige, og på et vegnett på øya Hessa som er underdimensjonert for lokal trafikk, og ikke minst uten fortau.

Igjen på veger som kommunen ikke har penger til å ruste opp.


En turistskatt burde helt klart være med på å finansiere forbedring av denne ruta, da turisttrafikken forsterker de lokale problemene vi allerede har.

Man har også oppdaget at å sende turistene fra båtene i busser rundt samme øya, gjerne for å se Slinningsbålet bli bygget, er en fin opplevelse.

Et stort antall store busser kjører daglig på veger som ikke er dimensjonert for denne trafikken.

De stanser opp i rundkjøringen på øya for å få god utsikt til båten, slik at man kan ta med hjem fine bilder.


I rundkjøringen har vi observert både 4 og 5 busser samtidig, som igjen betyr at alle overgangsfelt er sperret av busser. Noe som igjen gir utfordringer for skolebarna i trafikken, da skolen ligger like ved.

Igjen er det kommunen med sin begrensede økonomiske frihet som skal utbedre vegene, og en turistskatt burde helt klart bidratt i denne saken.


Lesarinnlegg:

«Det må vere lov å seie ifrå utan å bli skulda for turisthat»

Tilsvar til politisk redaktør om cruisetrafikk og turisme.

Det må så klart også nevnes situasjonen med turistbusser til utkikkspunktet Fjellstua, også på veger som ikke er dimensjonert for trafikken, og heller ikke godkjent for trafikken. Men det er gitt dispensasjon slik at bussene kan kjøre der likevel. Beboerne i byggefeltene bussene kjører gjennom ytrer stadig sin bekymring for situasjonen. En turistskatt burde helt klart bidra til å utbedre disse vegene.

All trafikk til vestre del av Ålesund må gjennom ett enkelt veikryss, og det er også vårt aller mest populære turistmål, nemlig Brosundet.

Og det sier seg selv at det blir køer og venting for lokalbefolkningen når tusenvis av passasjerer skal ned på denne broa.

Løsningen på trafikken er f.eks. en tunnel for å flytte biltrafikken bort fra broen. Turistskatt burde absolutt finansiere deler av denne.

Alt dette som en turistskatt ville hjulpet med, vil bli til gode for lokalbefolkningen og ikke minst også for alle de besøkende.

Derfor ønsker vi i bydelsutvalget innføring av en turistskatt som må tilfalle lokale tiltak der turistene ferdes.

Vi vet at turistene er viktige for byen vår, vi er innerst inne stolte over å få vise fram byen vår, men vi tror at det finnes bedre løsninger enn slik situasjonen er løst i dag.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!