Leserinnlegg

Pendling og veger i Ålesundsområdet

  Foto: June R. Johansen

Meninger

Ålesund er stor mottaker av folk som skal på jobb, og omkring 8500 personer pendler til byen. Utvidelsen av byen pr. 1.1.20 «ødelegger» ny statistikk, men noen tall hører med. Drøye 2500 pendler ut av Sula, og minst 2000 av de pendler til Ålesund. Litt over 1000 pendler til Sula, og de fleste pendler fra Ålesund. Til sammenligning pendler drøye 200 fra Ålesund til Molde, og knappe 200 motsatt veg.

Drøye 2000 pendler ut fra Giske, derav minst 1500 til Ålesund, mens 500 + pendler til Giske. Ulstein skiller seg ut, og har hatt større pendling inn enn ut, tross negativ trend. Skodje minner om Sula og Giske, men der er det økt pendling til det nye vekstsenteret, Digernes, med flere hundrede nye arbeidsplasser.


Hver fjerde arbeidstaker i Molde pendler inn fra nabokommunene

Flere ålesundere pendler til Molde

Molde har blitt mer attraktivt som jobbsted for ålesundere. Hvert år siden 2015 har Molde fått 10 flere innpendlere fra Ålesund.


Ålesund er magneten i området, og veksten har flyttet seg østover, hovedsakelig grunnet Moa-området og nevnte Digernes. Norsk Maritimt Kompetansesenter og Høgskolen er nyttig geografisk motkraft, og bidrar i stor grad til byens utvikling. Ålesund skal bli «smart by», og de som skal stå for den smarte utviklingen har utfordringer. Byer og flaskehalser er nære allierte. Det kan være knutepunkt som Hellebroa med for stor trafikk, barnehager med for liten kapasitet – eller noe helt annet. Knyttet til pendlingen er det umulig å komme utenom det trafikale.

Stamveger er ikke løsningen for byproblem, for de skal ledes utenfor de mest sentrale områdene. Ålesund og omland har en krevende geografi med mange øyer, og har vært en øst-vest by. Tverrforbindelser har vært mangelvare. Nå er det på tide å gi samband nord-syd større oppmerksomhet. Både den gamle og nye delen av byen tjener på det.


Nordøyvegen:

Mangedobla pendlar-rekning på Nordøyvegen

Prisen for å pendle til og frå Nordøyane kan bli rundt 70.000 kroner i året. Det er ei mangedobling i høve til ferja.


Borgundfjordtunnelen er klar ener på lista. Sula – Ålesund med kun Vegsundbrua som vegforbindelse er ille trafikalt og miljømessig. Sårbarheten er åpenbar, og trafikantene får vesentlig lengre veg til jobb og andre formål. Sløsing av tid og penger, er lite sunnmørsk.

Eksempler på potensielle nord-syd samband er Hamsundsambandet og bru mellom Årset på Ellingsøya og Olsvika. Fellesnevneren er spredning av trafikk og komprimering av distriktet. Kortere reiser og langt bedre kollektive muligheter, kan gi stor effekt for bo- og arbeidsmarkedet i Ålesundsområdet.


Bekymringsmelding til DSB

Sårbare på Sula

Med snart 10.000 innbyggere, stor gjennomgangstrafikk, og kun én vegforbindelse over Vegsundbroa, er Sula beredskapsmessig sårbar. Det går frem av en bekymringsmelding fra Bytunnelen AS, ordføreren og brannsjefen i Sula.


Stamvegen E39 kan redusere reisetiden til Molde til ca. 1 time og gi positiv effekt, men blir oppspist av økte reisekostnader. Stamveger har marginal effekt, mens lokalt vegnett er helt avgjørende for bo- og arbeidsmarkedet. En påminnelse til politikere og andre som skal utvikle smart?


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!