Leserinnlegg:

«Hvorfor feilinformere om folkehøyskolen på Sjøholt?»

Dementi: Ola Honningdal Grytten mener Bygdebladet, Sunnmørsposten og NRK burde komme med dementi.  Foto: STAALE WATTØ

Meninger

Det er med sjokk jeg de siste dagene har lest at indremisjonen skal starte folkehøyskole på Sjøholt der alenemødre, fraskilte og personer født utenfor ekteskap ikke var velkommen som ansatte.

Ja, dette var så ille at jeg måtte se på verdidokumentet som hadde slike krav. Jeg leste det flere ganger, og til min overraskelse var ikke noen av disse ansettelseskravene nevnt. Jeg tok derfor kontakt med indremisjonens hovedkontor utenfor Bergen for å få tilgang til det refererte dokumentet. Men fikk vite at det var utgått for sju år siden, og ikke gyldig lenger. Jeg ba derfor om å få tilgang til det gamle verdidokumentet. Der var situasjonsbeskrivelser av samfunnet med familieoppløsningstendenser, men heller ikke der noe om slike ansettelseskrav.Jeg ringte derfor til generalsekretæren, Erik Furnes, om hvor disse reglene er nedfelt. Svaret var – Vi har ingen slike regler for våre skoler. Han bekreftet også at de har fraskilte, enslige forsørgere og personer født utenfor ekteskap blant sine ansatte. Jeg har personlig snakket med ansatte innenfor alle disse tre kategoriene. Samtlige bekrefter at de opplever indremisjonen som en svært god arbeidsgiver, som tar godt vare på dem i deres situasjon.

Siden jeg begynte å nøste opp i dette sitter jeg på dokumentasjon om at Bygdebladet fikk vite før saken ble trykket at de benyttet et foreldet og ugyldig dokument og at Sunnmørspostens sjefredaktør hatt fått samme informasjon.


Kronikk

«Når verdiane skuggar for saka»

Indremisjonsforbundet (ImF) startar som eit av få tilbod i landet folkehøgskule for sekstenåringar på Sjøholt. Dette er det behov for, og isolert sett er det difor grunn til å juble.


Både ansatte og elever ved indremisjonens skoler føler seg trakassert og uthengt gjennom direkte feilaktige opplysninger både fra media, politikere og kommentatorer, som ikke har brydd seg særlig mye om hva som er sannheten i saken.

Nå burde Bygdebladet, Sunnmørsposten og NRK komme med dementi og beklage den feilinformasjonen de har utbasunert til skade for andre personer. Hvis ikke bør dette bli en sak for Pressens Faglige Utvalg.En kronikk i Sunnmørsposten avslører kanskje hva sakens kjerne egentlig er. Her innrømmes det at de påståtte ansettelseskrav ikke eksisterer, men det henvises til en fotnote om at indremisjonen tror på et klassisk kristent samlivssyn. Det er ikke greit for artikkelforfatteren. Handler saken egentlig om at de som selv hevder å være for toleranse og mangfold ikke kan tolerere mangfold av meninger som går på tvers av sine egne? Uansett, om man har feilinformasjon som hovedargument har man neppe en god sak.


Krava til tilsette på Sjøholt folkehøgskule:

Vekkjer sterke reaksjonar

Indremisjonsforbundet beveger seg langs ei hårfin linje mellom det lovlege og det ulovlege.


Presisering:

I mitt leserinnlegg om feilinformering om folkehøyskolen på Sjøholt i Sunnmørsposten den 12. februar då er jeg blitt gjort oppmerksom på et avsnitt som kan misforstås, og ønsker derfor med hensyn til impliserte parter å presisere hva jeg mente. Det gjelder avsnittet:
«Siden jeg begynte å nøste opp i dette sitter jeg på dokumentasjon om at Bygdebladet fikk vite før saken ble trykket at de benyttet et foreldet og ugyldig dokument og at Sunnmørspostens sjefredaktør hatt fått samme informasjon.»

Her var meningen å fremholde at Bygdebladet før publisering tydelig fikk vite at de brukte feil og foreldet verdidokument, mens Sunnmørspostens sjefsredaktør ble gjort oppmerksom på dette først i ettertid.

Ola Honningdal Grytten
Professor Dr Oecon NHH

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!