Lesarinnlegg:

«Ålesund tek makta i Årim»

Ålesund sentrum.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Ålesund kommunestyre vedtok å ta makta i Årim. Eg vil ikkje tru at det blir store praktiske konsekvensar av akkurat denne saka.

Det ein ser her er ein forsmak på det som kjem i åra framover. Eg trudde ikkje det ville kome til syne so tidleg etter kommunesamanslåingane.


Ålesund tok makta i Årim

Formannskapet ga fra seg makta i Årim. Kommunestyret tok den tilbake.


Ser ein framover til neste, eller kanskje til kommunevalet deretter, vil eg tru at gamle Ålesund vil ha eit stort fleirtal i Ålesund kommunestyre. Gamle Ålesund har eit stort fleirtal av befolkninga i nye Ålesund, og som det vart sagt i kommunestyremøtet, det er fleirtalet som styrar.

I mange saker vil då fleirtalet i kommunestyret som er frå gamle Ålesund bruke makta dei har til å sentralisere dei kommunale tenestene, for å spare pengar som ein ofte høyrer som forklaring på at kommunale tenester blir sentraliserte.

Det er forklaringa ein høyrer i dei fleste kommunar, men jo større kommunen er jo meir sentralisering blir det, og det som i dei gamle kommunane var eit senter blir ein utkant.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!