Leserinnlegg:

«Koronaloven» er brudd på Grunnloven

«Koronaloven» ble vedtatt den 24. mars. Den bryter med Grunnlovens helt avgjørende spørsmål om delegasjon av makt.

Illustrasjon:   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meninger

Partiene pynter på det skremmende faktum at de godtar tross alt nedskjæringer på Stortingets styringsrett til fordel for en erkeblå regjering.

De begrunner det med at utkastet som ble vedtatt den 24.03 er så mye «bedre» enn makkverket som ble nedstemt lørdag den 21. mars.


Regjeringen ber om å få bruke kriseloven på tre nye områder

Regjeringen vil bruke koronaloven i tre nye forskrifter for å beskytte sårbare barn, hindre smittespredning på ferjer og hindre sjåførmangel.


Adv. Brynjar Østgård skriver om «Koronaloven» i Nordlys den 23.03 2020 at Grunnloven med stor sannsynlighet er brutt. Det er gjort vold på maktfordelingsprinsippet. Regjeringen og Stortinget, «glir unna» selve hovedspørsmålet om «Koronaloven».

Han spør: hvor går Grunnlovens grense for Stortingets adgang til å delegere lovgivningsmyndighet til regjering og administrasjon? Den reviderte utgaven av regjeringens «Koronalov»-forslag, gir fortsatt regjeringen omfattende adgang til å gi regler på en rekke samfunnsområder hvor det normalt er Stortinget som gir dem i lovs form.

Man kan inntrykk av at Stortinget nå har «ryddet opp», og gitt oss betryggende justeringer av regjeringens makkverk. Det er ikke riktig. Selv om Stortingets produkt er mer betryggende og «spiselig» enn regjeringens opprinnelige forslag, har Stortinget bidratt til å kamuflere at loven bryter med Norges statsforfatning.


Forlengelse av koronaloven på høring

Justisdepartementet sendte onsdag ut et høringsbrev hvor de ber om høringsinstansenes syn på at den såkalte koronaloven forlenges med en måned.


De jurister som mener dette forslaget er mer spiselig enn det første applauderer ikke på noen måte at Norge får en unntakslov. Mindretallsregjeringen har etter snart 7 år ikke NKPs tillit til at de prioriterer folks rettigheter, helse og sosiale goder. Regelmessig nedbygging av helsevesen, undervisningssektor, og infrastruktur m.m. gir oss ingen grunn til å tro at denne regjeringen bare har folks beste i fokus, men det private næringslivet og dets elite.

NAV er mobilisert for å yte en minimal økonomisk hjelp til ca. 300 000 arbeidsledige, men det er vanlige mennesker som vil måtte betale prisen for krisen.

Vi har heller ikke glemt den borgerlige regjeringens totale avvisning av det massive folkeflertallet mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke.

Framtredende jurister mener at terskelen for nye fullmaktslover er nå betydelig senket. Intensjonen i denne fullmaktsloven i kan neste omgang bli en presedens for å gi en regjering utvidede fullmakter til å kunne slå ned på berettiget folkelig motstand og opprør dersom det oppstår i framtiden.


Duket for kriselov i Sverige etter rekordkort høringsrunde

Sverige forbereder seg på strengere smitteverntiltak. Regjeringen foreslår en ny lov for å kunne fatte raske beslutninger med mål om å dempe koronaspredningen.


NKP stiller spørsmål om hvorfor vi trenger en fullmaktslov når Stortinget er i stand til å håndtere løpende tiltak som trengs?

Regjeringen vil oppnå de samme verne- og sikringstiltak som vi krever, ved å spisse til og anvende allerede gjeldende lover. Vi vil komme i mål med en mer aktiv og skjerpet bruk av eksisterende lovverk som bl.a. smittevernlov, sykehuslov, beordringslov for offentlige ansatte m.m. Når loven først er tråd i kraft ønsker vi at folk følger de råd og vedtak som fattes i en felles, aggressiv kamp i Covid-19 krigen.


Senterpartiet vil droppe koronaloven

Senterpartiet vil ikke forlenge de ekstra fullmaktene regjeringen har fått under koronakrisen, men heller flytte lovgivende makt tilbake til Stortinget.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!