Lesarinnlegg:

«Ødelegg for klimaet»

Vindkraft defineres som bærekraftig energi, fordi vinden er fornybar. Dessverre så er det lite som er bærekraftig med produksjon av vindmøller og opprettelse av vindparker.

  Foto: Terje Pedersen

Det er dessverre ingenting som er bærekraftig med vindkraft.

Tor-Andre Gram Franck
Meninger

Det er i utgangspunktet vanskelig å beregne nøyaktig hvor store ressurser og Co₂-utslipp produksjon av en vindmølle fører til. Den enkle grunnen er at det kommer an på hvilken energitype man bruker i produksjonen og om deler av produksjonen består av materialer som er gjenvunnet, eller om alt produseres fra grunnen.

Vi kan likevel bruke et eksempel på en gjennomsnittlig norsk vindmølle ved å si at den består av omtrent 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 400 kg nikkel, 400 kg neodym og 80 kg dysprosium.


Fylkesutvalget

Ber om full stopp på Haramsøya

Fylkesutvalget ber regjeringen stoppe vindkraftutbyggingen på Haramsøya.


Bare stålet, kobberet og aluminiumet som brukes gir et Co₂-utslipp på minst 800.000 kilo for å produsere en eneste vindturbin. Norges største vindpark ligger på Roan i Trøndelag med omtrent 70 vindmøller. Med utgangspunkt i ovenstående så ligger det et minimumsutslipp her på 56 millioner tonn Co₂. Da har vi ikke tatt med utslippene i forbindelse med produksjon av bly, nikkel, neodym og dysprosium. Ekstremt giftige stoffer der mye utvinnes i Kina og fullstendig ødelegger og forgifter enorme landområder.

Sytti vindmøller krever omtrent 3500 kubikk betong. Da kan vi legge på ytterligere en million tonn Co₂. En kubikk betong veier mer enn to tusen kilo, noe som forteller litt om hvor mange lastebiler som må til for å i det hele tatt frakte dette inn i anleggsområdet. Så kommer infrastruktur som veier, produksjonsanlegg, kabler og kabeltårn, transport av selve tårnene, vingene som må byttes jevnlig og den fullstendige ødeleggelsen av naturen.


Ordførere mot vindkraft forener seg

40 ordførere fra kommuner over hele landet har så langt signert et felles opprop mot videre planlegging av vindkraft i kommuner uten kommunal styring.


I tillegg er det i dag ikke mulig å gjenvinne brukte vindmøllevinger, så søppelbergene av vinger hoper seg allerede opp over hele verden. De fleste blir bare gravd ned slik at kommende generasjoner får gleden av å grave de opp igjen på et tidspunkt når problemet kan løses. Dette er ikke ulikt det vi allerede gjør mange steder i Norge for å fikse syndene til generasjonene før oss, med søppelfyllinger som er fulle av petroleumsprodukter og ulike giftstoffer. Dette koster allerede enormt med penger.

Hvis norske vindmøller dreper like mange fugler som tyske vindmøller, så tar parken på Roan 28.000 fugleliv i året. På Haramsøy i Møre og Romsdal skal man nå sette opp en vindmøllepark rett ved siden av et fuglereservat. Vi kan se frem til en desimering av dette fuglereservatet. Disse statsfinansierte miljøsyndene med dine og mine skattepenger ser ikke ut til å ha en ende.

Det er dessverre ingenting som er bærekraftig med vindkraft.


Aktivistorganisasjon vil ta åtte vindkraftverk for retten

Organisasjonen Motvind Norge vil ta åtte vindkraftprosjekt langs norgeskysten til retten. Målet er å stanse de planlagte kraftverkene.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!