Sykehus: Artiklene om mulig underfinansiering av sykehus i fylket er rystende lesning, sier artikkelforfatter Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Staale Wattø

Kronikk:

«Magnussen-skandalen»

Hvis informasjonen i Sunnmørsposten holder stikk, må det få konsekvenser både for hvordan sykehusene styres, og hvem som skal styre dem. Da kan heller ikke Bent Høie gjemme seg lenger.

Den siste tidens artikler i Sunnmørsposten om mulig underfinansiering av sykehus i fylket er rystende lesning. Spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal kan ha fått tresifrede millionbeløp for lite hvert år siden 2012 da Magnussen-modellen ble innført. Sykehusene våre kan dermed være snytt for milliardbeløp. Helse Midt-Norge benekter få av tallene som er presentert, men sier beregningene er ufullstendige og ber om tid fram til september for å presentere et høringsdokument.

Hvis de nye beregningene viser seg å være noe i nærheten av hva som er presentert i Sunnmørsposten, er skandalen et faktum. Flere har nemlig advart mot skeivfordeling uten at annet er skjedd enn at de er blitt ignorert og noen ganger fjernet fra sine posisjoner i helseforetaket.I 2012 ble det innført et nytt finansieringssystem for sykehusene i Midt-Norge der Møre og Romsdal kom langt dårligere ut enn tidligere. Tidligere stortingsrepresentant (Ap), Asmund Kristoffersen, advarte med meget sterke ord. Samme år ble han kastet ut av styret i Helse Midt-Norge. En annen som reagerte på skjevfordelingen var fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Året etter forsvant også han ut av styret i Helse Midt-Norge.


Helse Midt om omfordeling av helse-penger:

«Uheldig at et ufullstendig materiale legges til grunn for det offentlige ordskiftet»

Helse Midt-Norge vil ikke ha offentlig debatt nå om den planlagte omfordelinga til Helse Møre og Romsdal.


En tredje, tydelig stemme var Ivar Østrem, ansattrepresentant i styret for Helse Møre og Romsdal og tillitsvalgt for Ap og Fagforbundet, Gjentatte ganger tok Østrem til orde for å få endret finansieringsmodellen, men i 2019 var det slutt. Da forsvant også Østrem ut av styret – uten å ha blitt hørt. Det danner seg et bilde av at dem som har hatt makta i helseforetaket har ignorert og i verste fall motarbeidet dem som har jobbet for å ivareta Møre og Romsdal sine interesser.

Imens har økonomien blitt stadig dårligere for sykehusene i fylket vårt. Dessverre har kampen i stor grad gått internt i fylket etter hvert som nedskjæringene er kommet. I fjor toppet det seg med fakkeltog mot sykehuskutt i alle tre fogderier. Hvis kuttene skulle vise seg at har vært delvis unødvendige, må dette få konsekvenser. Det vil være nødvendig for å gjenreise tilliten til spesialisthelsetjenesten i fylket.En granskning må gjennomføres og eventuelt maktmisbruk må avdekkes og håndteres, slik Siv Kathrin Ulla i Ålesund Ap har krevd. Full åpenhet må være en selvfølge. Videre må dette få betydning for selve helseforetaksmodellen. I dag styres sykehusene i et nokså lukket system der eieren (helseministeren) kan gjemme seg, mens vi som betaler for sykehusene over skatteseddelen, og noen ganger er helt avhengige av et godt helsetilbud, står maktesløse tilbake. Slik kan vi ikke styre en av de viktigste pilarene i velferdssamfunnet vårt.

Så må ansvaret plasseres der det til slutt hører hjemme. Hvis Møre og Romsdal er blitt systematisk nedprioritert, og kritiske stemmer attpåtil er blitt fjernet, så er det helseministerens ansvar å følge opp og ta nødvendige grep. Helseminister Bent Høie har hatt ansvar for sykehusene i Møre og Romsdal siden 2013. Hvis skandalen viser seg å være så stor som avsløringene i Sunnmørsposten tyder på, må skandalen få konsekvenser også for ham.
Helsekutt:

«Stopp underfinansieringen av sjukehusa våre!»

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i flere år reagert på den dårlige sjukehusøkonomien i Møre og Romsdal. Hvor mye skal befolkningen og ansatte ved sjukehusa i Møre og Romsdal blø, før det blir avsatt nok penger til å drifte våre fire sjukehus? Underfinansieringen vil knekke oss som fylke om vi fortsetter i denne gaten.Tidligere helsetopp hevder: – Vingeklipping av Helse Møre og Romsdal var et bestillingsverk

Nå må styremedlemmene i helseforetakene være årvåkne og holde seg på banen, mener Asmund Kristoffersen.Dette snur opp ned på økonomien i HMR

Helse Møre og Romsdal kan få minst 200 millioner kroner mer hvert år, ifølge et notat til styret ved St Olavs hospital.Nå antydes det opptil 220 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Helse Midt svarer: Dette kommenterer vi ikke.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!