Stad skipstunnel:

«Hykleriet og parodien fortsetter»

Skal utredes på nytt: 2,7 milliarder er uansett ikke i nærheten av hva senketunnelen under Operaen i Oslo til 5,9 milliarder kostet. Hvor var kvalitetssikringen da stortingsgarasjen til 2,3 milliarder, Operaen til flerfoldige milliarder og anlegget til ski-VM i 2011 i Holmenkollen til 1,8 milliarder ble bygget? spør forfatteren av dette innlegget. Illustrasjon: Kystverket 

Meninger

Stad Skipstunnel ble lansert for 144 år siden. Etter 20 utredninger har prosjektet utartet til en ren parodi, der det fra politisk hold nærmest har gått prestisje i å trenere det. Så snart én utredning har konkludert med at tunnel vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, blir det bestilt en ny – med et annet, ønsket resultat.


Treneringskreativiteten til våre politikere har vært imponerende. Alternative forslag har vært lansert i tur og orden; nye metoder, ny teknologi, alternative beregningsmodeller, osv. Håpet er sjølsagt at konklusjonen skal bli en annen.

Etter 20 utredninger skulle en tro at nå hadde departementet all kunnskap om tunnelen. Men nei, nå har samferdselsdepartementet gitt Atkins oppdraget med å foreta en oppdatert ekstern kvalitetssikring (KS2) av forprosjektet for Stad skipstunnel.


Stad skipstunnel

Ber fylket slutte sponse tunnel-lobbyistene

Aps Erik Kursetgjerde mener fylket må slutte bevilge penger til Måløy Vekst som driver lobby for å få bygget Stad skipstunnel.

Vedtaket har vakt oppgitthet og raseri hos sjøfarende og kystbefolkningen. Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund og Hurtigbåtforbundet HRF er kritiske. Kystverkets rapport, som var et svar på KS2 og de økte byggekostnadene som ble presentert der, har vært kjent i ett år.

De påpeker at mange av de største og mest velrenommerte selskapene i landet bidro til utarbeidelsen av rapporten, og reagerer på manglende tillit til arbeidet som er gjort og på tidspunktet for bestilling av ny kvalitetssikring, som til alt overmål skal utføres av det samme selskapet som la fram KS2. Dette er å holde folk for narr.


Vestland fylke støtter Stad skipstunnel

Vestland fylke gir 300.000 kroner i støtte til arbeidet med å få realisert Stad skipstunnel.

Prosjektet er kvalitetssikret langt mer enn sammenlignbare prosjekter både når det gjelder teknisk gjennomføring, kostnader og nytteverdi. Man skal selvfølgelig ikke kimse av en milliard, men 2,7 milliarder er uansett ikke i nærheten av hva senketunnelen under Operaen i Oslo til 5,9 milliarder kostet. Hvor var kvalitetssikringen da stortingsgarasjen til 2,3 milliarder, Operaen til flerfoldige milliarder og anlegget til ski-VM i 2011 i Holmenkollen til 1,8 milliarder ble bygget?


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!