Synspunkt:

«Trakassering av arbeidsfolk»

Verbal trakassering på vei til og fra jobb. Fysisk blokkering av kjøretøy. Uvedkommende som skaper farlige situasjoner ved plutselig å dukke opp på anleggsplassen. Situasjonen for arbeiderne på Haramsøya har de siste månedene blitt uakseptabel.

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya. Med banner og plakater protesterte rundt 20 personer og slapp ikke på land lastebilen med gravemaskina  Foto: Staale Wattø

Inne i denne bilen sitter det ærlige arbeidsfolk som skal på jobben og hjem igjen til familien – og som er langt unna de forvaltningsvedtakene som ligger bak vindkraftverket på Haramsøya.

Olav Rommetveit
Meninger

Retten til å si hva man mener og gi uttrykk for politiske meninger er en av de viktigste rettighetene vi har i Norge. Den retten innebærer selvfølgelig å gi uttrykk for egne meninger om vindkraft på Haramsøya. De siste månedene har imidlertid situasjonen eskalert. Motstanden vi møter har gått fra å være en polarisert debatt, til regelrett mobbing, trakassering og farlig atferd.

Dette perspektivet har druknet i stormen fra motstanderne. Og de som mener motstandernes oppførsel har gått for langt, holder seg tause i frykt for selv å bli utsatt for hets.


Fysisk konfrontasjon på Haramsøya:

Thue arrestert av politiet

Måndag morgon sette vindkraftmotstandaren Hans Petter Thue i gang med ein ny demonstrasjon på Haramsfjellvegen. Denne gongen vart aksjonen stoppa etter få timar.


Se for deg at du, din datter eller sønn, opplevde følgende hver dag:

Når du går ut om morgenen, ser du at noen følger med på deg. På vei til jobb, stiller det seg sinte mennesker foran bilen din. Inne fra bilen må du nok en gang ringe politiet og be om hjelp. Er du heldig slipper du å vente mer enn en time før politiet kommer. Deretter går de samme folkene midt i veien foran deg, slik at du kommer flere timer for sent.

Når du omsider kommer deg opp i anleggsmaskinen og begynner arbeidet, løper det plutselig frem mennesker som gjør at du på sekundet må stanse maskinens bevegelser for å unngå at du alvorlig skader – eller kanskje dreper – et annet menneske og må leve med det resten av livet. Når du skal spise lunsjen din, må du vente i to timer, fordi de samme menneskene blokkerer bilen som frakter mat.

Når du skal hjem, er mønsteret det samme. Skjellsord og roping fra sinte mennesker. Noen ganger er det umulig kjøre. Du må gå ut av bilen sammen med en håndfull arbeidskolleger, gå sikksakk mellom hissige personer som skjeller deg ut – noen ganger opp mot 100 demonstranter. Når du til slutt kommer hjem, må du forsøke å unngå sosiale medier der trakasseringen fortsetter. De mildeste ordene som brukes om deg er «bøddel» og «parasitt».


Bekrefter sabotasje på Haramsøya: – Setter livet til våre arbeidere i fare

Vindkraftutbygger bekrefter sabotasje av anleggsmaskiner på Haramsøya.Hærverk på Haramsøya:

- Dette tar vi sterkt avstand fra

Torsdag morgen ble det oppdaget skadeverk på anleggsutstyret på Haramsøya.


Dette er hverdagen til anleggsarbeiderne til Stangeland Maskin på Haramsøya, fordi de utfører et arbeid som er behandlet av både kommunen, NVE og endelig avgjort i regjering. Det er vi i Zephyr som har engasjert Stangeland Maskin og vi er svært imponert over hvordan de har håndtert den vanskelige situasjonen på Haramsøya.

Vindkraftmotstanderne har beveget seg fra protester mot et forvaltningsvedtak, til sabotering av anleggsvirksomhet og hets. Tiden er inne for at politikere, befolkning og samfunn sier klart ifra at slik kan vi ikke ha det i Norge. Er vi tjent med et samfunn der ærlige arbeidere skal plages når de utfører et lovlig arbeid – en jobb som er i tråd med vedtatt nasjonal politikk?

Haram Kraft har etter en lang prosess fått tillatelse til å bygge ut på Haramsøya. Vi har lyttet til innspill og gjort endringer underveis. Antallet vindmøller er halvert fra 16 til åtte. Anlegget vil bidra til norske myndigheters målsetting om mer fornybar kraft, viktig infrastruktur lokalt, arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen.

Myndighetene gir kun tillatelse til å bygge vindkraft der de anser fordelende større enn ulempene. Det stilles strenge miljøkrav og hensyn til lokale forhold. Til og med vindkraft-motstanderne innrømmer i sosiale medier at «utbygger som (dessverre) har alle papirene i orden.»

Selv om det er uenighet om vindkraft, koker dette ned til et lovlig prosjekt som skal bygges ut, og det er dette arbeidet anleggsarbeiderne i Stangeland Maskin gjennomfører. Denne behandlingen av arbeidsfolk, er ikke bare i strid med selvfølgelig krav til et arbeidsmiljø. Den er i strid med våre demokratiske tradisjoner og vanlig folkeskikk.

Nå har politiet sett seg nødt til å innføre et oppholdsforbud i anleggsområdet på Haramsøya. Vi er glade for at politiet gjør dette, men samtidig er vi sterkt bekymret for at Stangelands ansatte fortsatt daglig vil bli utsatt for hets og trakassering.

I ekkokamrene til vindkraftmotstandernes Facebook, planlegges det åpent hvordan de nå skal ramme arbeiderne – utenfor sonen med oppholdsforbud. Og hver gang det legges ut et nytt bilde av en bil som stanses i veien eller på fergekaia, klappes og jubles det i ekkokammeret.


Lesarinnlegg:

Politiet tek alle kostnader på Haramsøya sjølv

Politimeisteren og politistasjonssjefen forklarer korleis dei ser på aksjonane mot vindkraft på Haramsøya.


Inne i denne bilen sitter det ærlige arbeidsfolk som skal på jobben og hjem igjen til familien – og som er langt unna de forvaltningsvedtakene som ligger bak vindkraftverket på Haramsøya.

I en reportasje i E24 der en voksen tilreisende demonstrant uttaler seg, dokumenteres det hva demonstrantene tydeligvis mener er helt greit:

«Vi har plaget og irritert arbeiderne i fjellet den siste uken så de nesten ikke har fått jobbet i det hele tatt.»

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!