Leserinnlegg:

«Møreaksen eller Hafast?»

«Møreaksen og Hafast – hand i hand» skriver Helge Orten i et avisinnlegg i Sunnmørsposten 24. september. 
Meninger

Hand i hand er å være likeverdig og stille likt, men Møreaksen har for lenge siden lurt Hafast til å stille bakerst i køen.

Møreaksen fikk lurt Hafast med på «felles front for fergefritt E39» 10 måneder før Møreaksen ble tatt opp til avstemming i fylkestinget desember 2013. Møreaksen og Hafast samlet ville gi en årlig nytteverdi på 1,3 milliarder kroner, hevdet de.


Lesarinnlegg:

«Møreaksen og Hafast hand i hand»

Frank Sve likar å framstille alt og alle som ikkje er einige med han som «greinalaus» og verkar å ha lite respekt for demokratisk fatta vedtak.


En lokal gruppering fra Sunnmøre, undertegnede inklusiv, sender imidlertid en rapport til både fylkets kontrollutvalg og riksrevisjonen knyttet til denne prosessen rundt Møreaksen.

Møreaksen er feil bruk av fellesskapets midler. Hvem ønsker å kjøre nærmere 40 km i tunnel der forsering av den lange og dype undersjøiske Tautra-tunnelen og Ørskogfjellet faktisk medfører en nivåforskjell på over 1000 høydemeter?

Lastebilnæringen protesterer kraftig mot denne løsningen. Er dette noe å selge til turistene som ønsker å reise rundt i vårt fantastiske fylke?

Etter at det nye Fylkestinget ble konstituert 14. oktober i fjor, ble det endelig vedtatt å gjøre en utredning av den alternative fjordkryssingen – Romsdalsaksen.


Kronikk:

«Reisetiden din kan være dobbelt så mye verdt som du tror»

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!


Utredningen skulle vurdere Romsdalsaksen i forhold til Møreaksen og fortsatt fergedrift. Et klima- og miljøregnskap skulle også legges fram for de tre alternativene, noe som ikke ble gjort.

«Hasteutredningen» som ble utført i regi av Statens veivesen i Molde (SVVM) viser med sine allianser kreftene som står bak enn selve utredningen, men var det egentlig en utredning? Eksempelvis kommer SVVM opp med påstanden at vår nye Tresfjordbru ikke kan brukes som en del av løsningen, og har lagt inn en ny Tresfjordbru.

Mange har stilt spørsmål om hvorfor myndighetene ikke vil gjennomføre en upartisk og redelig utgreiing av Romsdalsaksen. Romsdalsaksen finansierte og iverksatte tidligere i år en vurdering av kostnadsestimater for de to fjordkryssingsalternativene, utført av Horgen Consulting.

Jan Erik Horgen er en anerkjent konsulent som bl.a. har vært oppdragsansvarlig for KS2 av Ryfast og flere andre store prosjekt. Horgen sin undersøkelse ga oppsiktsvekkende resultat. SVVM sine tall viste at Møreaksen ville bli 4–14 mrd. billigere enn Romsdalsaksen, mens Horgen sine tall viste det motsatte.

Er det ansvarlig å ignorere de ekstreme sprikene? Spørsmålene rettes til våre politikere og andre ansvarlige. En Møreakse til omkring 40–50 mrd. + Hafast som med nytt Eiksundsamband og Voldatunellen etc. anslått til ca. 60 mrd., samlet investering på gigantiske 100 mrd.!


Hareide: NTP kan ikke brukes

Orten: Nekter gi opp troen Møreaksen og Hafast

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler at en rekke store veg- og jernbaneprosjekt vil bli tatt ut av transportplanen. Leder i transportkomiteen Helge Orten nekter gi opp de store og svært kostbare fjordkryssingsprosjektene langs E39.


Dette kommer ikke til å skje i dette århundret! Å stille seg bak Møreaksen i køen, blir derfor en håpløs idé. Den største faren for Hafast i dag, er at Møreaksen blir presset gjennom. Molde er ikke spesielt viktig for Søre Sunnmøre, men det er Ålesund! Allianser mot Ålesund og prosjekt som Borgundfjordtunnelen er langt bedre allianser for Hafast enn Møreaksen.


Lesarinnlegg:

«Sunnmøre blir rundlurt av Møreaksen!»

At det går an å vere så inn i hampen greinalause og la seg rundlure av Torgeir Dahl, Helge Orten og co i Møreaksen, gjer at ikkje ei samferdselskrone kjem til Sunnmøre dei neste 20–30 åra.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!