Leserinnlegg:

«Mosegrodde ideer og revesaks»

Det var med stor undring og forbauselse at jeg leste lederen i Sunnmørsposten, lørdag 17. oktober.

Møreaksen: Kryssing av Romsdalsfjorden med ny E39 fra Vik over Tautra til Otrøya og videre over Julsundet.  Foto: Øyvind Leren/Statens vegvesen

Meninger

Slik som jeg oppfatter det, gir avisens leder uttrykk for at Møreaksen er den optimale løsningen for kryssingen av Romsdalsfjorden.

Overskriften på lederen var: «Tida inne for å avslutte aksekrangelen». Nei, redaktør, det er nå tiden er for å få en skikkelig gjennomgang av prosjektet.Litt historie: Møreaksen ble stiftet som AS i 1987, og da hadde ideen om en undersjøisk tunnel fra fastlandet til Otrøy, kanskje har dette vært på tegnebrettet i noen år. Så her har vi en idé, og et prosjekt som er 33–40 år gammelt. Og som nå er mosegrodd.

I tillegg til dette mosegrodde prosjektet, har vi en del politikere som har tråkket i revesaksen, henger fast der. En revesaks er umulig å komme seg ut av, enda mer smertefullt enn å innrømme at der finnes bedre alternativ enn Møreaksen. Nemlig Romsdalsaksen.

Nå må Sunnmørsposten være seg bevisst og gå for det som tjener Sunnmøre best, nemlig Romsdalsaksen. Tilhengerne av Møreaksen har «bo- og arbeidsmarkedet» som et av sine hovedargument for realiseringen av Møreaksen. For å ta noen i litt opplæring om geografi og logistikk: Ser vi på området Molde-Øst har vi mange store bedrifter, mineralvann, vaskerier, bakeri, flyplassen og Årødalen med en mengde bedrifter. Og nordøst for Molde, har vi Kristiansund, Elnesvågen. Øst for Molde har vi Sunndalsøra, Eidsvåg og Eidsøra, og litt lenger unna, Oppdal og Trondheim. Og med tid og stunder, også sykehuset på Hjelset, 14–15 km øst for Molde sentrum.


Leder i transportkomiteen

Frykter gigantoverskridelser på jernbane skyver Møreaksen ut i tid

Helge Orten frykter at de store overskridelsene på jernbaneutbygginger kan skyve store vegprosjekt ut i tid. Et av prosjektene som kan rammes er Møreaksen.


Som jeg har skrevet og sagt tidligere, Fylkeshuset på Molde (vest) er ikke målet for alle som tar fergen fra Furnes, Vestnes. Der er mange andre destinasjoner, enn de som er nevnte over. Det faller på sin egen urimelighet og burde tilsi, at trafikk til disse stedene, ikke må kjøre i en undersjøisk tunnel, ca. 600330 meter u.h. nemlig Møreaksen, og som igjen strekningen Ørskogfjellet–Otrøya gir hele 1050 meter med høydeforskjeller, og i tillegg representerer en stor omvei.

Nå må Sunnmørsposten (som er en avis for Sunnmøre) og dens leder, se litt mer på helheten i prosjektet. Hittil har jeg ikke nevnte hva dette vil koste i kroner, men ettersom jeg forstår, har Møreaksen en totalkostnad på ca. 24 milliarder, mot Romsdalsaksens ca. 17 milliarder. Sunnmørsposten, som representerer Sunnmøre, hvor folk er kjent for å være sparsommelig og nøysomme, sier at vi, og andre trafikanter, skal betale ca. 7 milliarder mer for å reise i en undersjøisk omvei via Otrøy og Molde enn den oversjøiske Romsdalsaksen.


Leserinnlegg:

«Møreaksen eller Hafast?»

«Møreaksen og Hafast – hand i hand» skriver Helge Orten i et avisinnlegg i Sunnmørsposten 24. september. Kronikk:

«Reisetiden din kan være dobbelt så mye verdt som du tror»

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!


Jeg ber politikerne, de uten revesaks på foten, se på Nordhordlandsbroen nord for Bergen. Det er en flytebru som har vært i bruk siden 1994, altså ca. 25 år. Det første året passerte var det 9.45700 biler i døgnet,. I 2009 19 passerte ca. 14.719000 biler pr. døgn, over broen. Nord-Hordalandsbroen erstatter de 3–4 fergene som trafikkerte Knarvik – Steinestø. Så en forbindelse over Romsdalsfjorden skal ikke bare tjene dagens behov, men det fremtidige behov, som kanskje vil øke i samme takt som Nord-Hordalandsbroen, hvem vet?


Lesarinnlegg:

«Sunnmøre blir rundlurt av Møreaksen!»

At det går an å vere så inn i hampen greinalause og la seg rundlure av Torgeir Dahl, Helge Orten og co i Møreaksen, gjer at ikkje ei samferdselskrone kjem til Sunnmøre dei neste 20–30 åra.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!