Kommentar

Jeg er én og du er to

Å! Nå telte han deg også, rauter kalven i eventyret om geitekillingen som teller til ti. Noe å lære, kommunedirektør Astrid Eidsvik?

For sju år siden gikk Julie Slinning Strandabø (t.v.) og Alva Aurstad Silseth (t.h.) i fakkeltog for Osane idretthall, men til liten nytte. Her er 14-åringen fra Sif/Hessa sammen med trener Cecilie Aurstad.   Foto: Marius Simensen/Privat

Meninger

Samfunnsplanlegging ser ut til å være en vanskelig øvelse. Nå forventes det selvfølgelig at byråkratene i Ålesund kommune kan telle langt lenger enn til ti. For nettopp det å telle er en viktig manøver når prognoser for befolkningsutvikling skal samordnes med tjenestetilbud.