Makrell: Hittil i år er det eksportert makrell for over 4 milliarder kroner. Japan var det største markedet i november, sier Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat i Nordea.  Foto: Sara Johannessen Meek/NTB Scanpix

Kronikk

Regnfull november

Lavere laksepriser enn i samme periode i fjor senket eksportverdien av norsk sjømat i november, men vaksinenyheter gir håp om en normalisering neste år.

Tall fra Norges Sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 9,4 milliarder norske kroner i november. Det var en nedgang på 11 prosent eller 1,2 milliarder norske kroner, sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i euro er nedgangen på 16 prosent. Dermed må vi tilbake til 2015 for å finne en like svak november i euro. På samme måte som rockegruppa Guns N` Roses synger sangen «November Rain», ble november en mørk og regnfull måned for norsk sjømat.


Får ikkje lov til å importere rogn av regnbogeaure frå USA

Villa Smolt på Moltustranda har fått et nei frå Miljødirektoratet.


På grunn av pandemien blir 2020 det første året med en nedgang i eksportverdien av norsk sjømat i norske kroner siden 2012 og det første året med en nedgang i euro siden 2003. Sjømatindeksen på Oslo Børs har imidlertid løftet seg 10 prosent etter vaksinenyhetene og reflekterer markedets forventninger til at etter regn kommer sol.

Artikkelforfatter: Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea. 


Når det skjer er imidlertid usikkert, mens svenske myndigheter oppfordrer svenskene til å ha fysisk og mental beredskap til å leve med pandemien også neste år, håper Storbritannia på en normalisering allerede til påske etter at helseministeren antydet at vaksineringen starter allerede neste uke.

Makro

Flere vaksiner og omfattende vaksineprogram gjør at flere land raskere kan skrote smitteverntiltak og få fart på økonomien igjen. Det vil redusere behovet for en ekspansive pengepolitikken og løfte rentene. I USA vil man imidlertid først trappe ned støttekjøpene i obligasjonsmarkedet før renten heves. Oljeprisen fortsetter med en svak oppgang etter vaksinenyhetene, det vil påvirke inflasjonen og støtte en eventuell renteøkning. Et bedre arbeidsmarked vil også kunne øke inflasjonspresset.

Smitteverntiltak skaper imidlertid fortsatt utfordringer i arbeidsmarkedet. I Norge melder NAV om at flere er registrert som arbeidssøkende enn under alle de tre foregående krisene på 2000-tallet; IT-boblen, finanskrisen og oljeprisfallet.


Etter en mannsalder som bedriftsleder jobber nå Fjordlaks-Anders i produksjonen: – Det går godt an å jobbe selv om man har blitt 77

Anders Pedersen (77) har bygget opp Fjordlaks til å bli en milliardbedrift. Nå finner han lykken i hardt fysisk arbeid i produksjonshallen i Fjordgata i Ålesund sentrum.


Handlemønsteret vårt blir også påvirket av koronatiltakene. Totalt ble det gjennomført 230 millioner transaksjoner med norske internasjonale betalingskort i tredje kvartal. Mer enn halvparten av transaksjonene ble registrert over internett, mot 38 prosent i samme kvartal året før.

Laks

I november var snittprisen på fersk laks med hode 48 kroner per kilo, det var en nedgang på 19 prosent fra november i fjor. Fraværet av en pristopp før jul er den femte prisnedturen for lakseprisen under pandemien. Historien fra påske gjentar seg dermed. Fordi prisen i spotmarkedet i enkeltuker har vært 10–15 kroner lavere per kilo enn på samme tid i fjor, falt eksportverdien av laks med 15 prosent i november.

Nedturen i november er større enn i oktober fordi en ny runde med «lockdown» i Europa svekker særlig horeca-markedet, samtidig som mange foredlere trolig har fisk på lager. På den positive siden har lavere laksepriser stimulert etterspørselen i enkelte produktkategorier. Eksempelvis har eksporten av fryst laksefilet til USA økt med nesten 50 prosent hittil i år.


Torsk

Eksportverdien av torsk falt med 20 prosent i november, sammenlignet med november i fjor, Det er tredje gang i år at fallet i en enkeltmåned har vært på et slikt nivå. Dermed må vi tilbake til perioden etter den internasjonale finanskrisen i 2008 og 2009 for å finne en lignende nedtur for torsken målt i eksportverdi.


Kronikk:

«I takt med økt smitte av koronaviruset i Europa faller eksportverdien av norsk sjømat»

I takt med økt smitte av koronaviruset i Europa faller eksportverdien av norsk sjømat.


Pandemien påvirker foredlingen og varestrømmen av norsk torsk og er en av årsakene til at fryst torsk blir den største produktkategorien foran klippfisk i 2020. Førstehåndsprisen på fryst torsk i Norges Råfisklag falt med tolv prosent til 36,68 kroner per kilo i november. Til sammenligning var eksportprisen på fryst torsk 35,43 kroner per kilo.

Fordi tilførselen av torsk foreløpig er begrenset og etterspørselen etter tinte torskefileter i europeisk dagligvarehandelen er stor, holder torskeprisen seg fortsatt på et relativt høyt nivå. Det er imidlertid grunn til å tro at prisen faller etter nyttår fordi mer torsk skal ut i et fortsatt krevende marked. I nordnorske medier har det særlig vært diskutert utfordringer når tusener av utenlandsk arbeidskraft fra land med stort smittetrykk skal komme til små lokalsamfunn for å arbeide på fiskemottakene under vinterfisket.

Pelagisk fisk

Til tross for pandemien har omsetningsverdien av pelagisk fisk aldri vært høyere i Norges Sildelagslag enn i år. Rekorden kommer fordi krona er svak og fordi inntektene fra pelagisk fisk til produksjon av fiskemel og -olje er tre ganger så høye som under forrige bestenotering. Likeledes har norske fartøy aldri fisket makrell for like store verdier som i år.

Hittil i år er det eksportert makrell for over 4 milliarder kroner. Japan var det største markedet i november, hvor kontinuerlig produktutvikling har stimulert etterspørselen. Nedgangen i eksporten av makrell til Kina er kompensert av økt eksport til Japan, Sør-Korea og Taiwan. Målt i mengde har det vært en nedgang i eksporten av makrellfilet, mens verdien øker fordi prisen per kilo er høyere enn i fjor.

Prisutviklingen på sild på første hånd har vært positiv i år fordi fangstvolumet er redusert, filetandelen har økt, samtidig som inntektene fra avskjær øker som følge av høyere priser på fiskeolje og en svak krone mot amerikanske dollar. Prisene på sildefilet øker, også fordi mange vil sikre seg MSC-godkjent filet før norsk vårgytende sild mister MSC-godkjenningen 30. desember. I november var filetprisen på sild 12 prosent høyere enn i november i fjor.


November ble en tøff måned for norsk sjømat fordi Europa stengte ned for å hindre ytterligere smitte av koronaviruset. Produktene som rammes hardest er ferske produkter som typisk konsumeres utenfor hjemmet. Hvis pandemien ikke utvikler seg til en finansiell krise, vil etterspørselen være større etter enn under pandemien. Dermed er det lys i tunnelen.


Norge eksporterte sjømat for 10,4 milliarder i oktober

Til tross for økende koronarestriksjoner både i Norge og mange mottakerland, ble det eksportert svært mye sjømat i oktober.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!