LO Møre og Romsdal har ca 50 000 medlemmer rundt i hele fylket og i mange forskjellige bransjer. Når man skal uttale seg på vegne av en hel medlemsmasse skal det selvfølgelig gjøres på en respektfull og ryddig måte. Jeg forstår at de siste dagene har fått flere til reagere, og vil gjerne komme med en kommentar.

Når det gjelder pressemeldingen fra Romsdal Regionråd angående brevet til samferdselsministeren, så ble nok den mye mer spissformulert enn det jeg satte pris på for LO sin del.

LO Møre og Romsdal har engasjement for hele fergefri E39, dvs fjordkryssingene på Sunnmøre, Nordmøre og også over fjorden i Romsdal. Hvilke løsninger som velges overlater vi til fagfolk, og vi har hele tiden forholdt oss til de fattede vedtak som er gjort. Det som er viktig for oss er at slike prosjekt skal være til det gode for arbeidsmarkedet og sikre arbeidsplassene.

Da jeg sa ja til å signere brevet som skulle sendes inn til Samferdselsministeren så var det ene og alene for å få vite status fra regjeringen. Brevet er langt fra så spissformulert som pressemeldingen, og derfor takket jeg ja til å bli med på det. Det er viktig for organisasjonen at vi er så oppdatert på sakene som mulig, og søker kunnskap der vi kan få den. Vi takker heller aldri nei hvis aktører ønsker kontakt med oss for å informere eller vise frem sine løsninger i denne eller andre saker.

Jeg beklager at pressemeldingen eller min signatur av brevet til samferdselsministeren kan gi inntrykk av at vi har hatt en politisk behandling av saken der vi har satt Møreaksen opp mot andre prosjekter, for det har vi ikke hatt, og det kommer vi ikke til å ha. Vi har respekt for at det er ulike oppfatninger om disse sakene og ser det ikke som vår rolle å ta stilling til den delen av saken, men når vedtak er fattet  vil vi også søke kunnskap underveis for å få vite status og fremdriftsplaner. Dette er også den eneste motivasjonen jeg hadde for å signere brevet.