Tenk om lederen i lørdagsavisen kunne ha sett slik ut:

«I dagens avis intervjuer vi vegdirektør Ingrid Dahl Hovland omkring arbeid med oppgradering av veiene i fylket. Hun er selvsagt forpliktet til å fronte det som overordnede organer har vedtatt. Men det må være på sin plass å påpeke den øredøvende stillhet omkring det som vi virkelig trenger; oppgradering av eksportveien opp gjennom Romsdalen! Hovland håper at debatten om Møreaksen nå tar slutt. Vi for vår del håper det motsatte; at debatten fortsetter helt til denne kameraderi-planen blir gravlagt. Ingen vil ha denne lange svingen ut til Misund, og heller ikke den lange og dype tunnelen under fjorden.

Måten disse planene har blitt til på lukter svidd. Vi vil heller ikke ha en krokvei ut til Ulsteinvik på denne europaveien som faktisk har til hensikt å la oss reise korteste og raskeste vei nord- og sørover gjennom fylket. Hafast er like mye galskap som Møreaksen. Både med tanke på den tekniske utfordringen, svimlende kostnader og altfor lavt trafikkgrunnlag. Her må Statens vegvesen (SVV) og veidirektøren rykke tilbake til start og ta sine egne ord på alvor; «Det er alltid en fordel om en står sammen når en vil ha et prosjekt gjennom.»

Det er sanne ord, men før man går i gang må man se seg rundt og finne ut hvem man står sammen med. Dersom det er svært glissent i rekkene bør man ta det til etterretning og foreta en restart. Å ta kontakt med forkjemperne for Romsdalsaksen vil være et godt utgangspunkt for en europaveiløsning som det store flertall vil støtte opp om. Og glem undersjøisk tunnel her. Den er bare plusset på for å drive kostnaden opp. Men som sagt, europaveien kan vente! Eksportveien har ventet lenge nok! Nå bør den få førsteprioritet!»

Må vi få det inn i kirkebønnen før politikerne på Sunnmøre, og Sunnmørsposten tør å bruke fornuften, og tør å ytre seg i denne folkets kamp mot dette uvesenet som SVV har blitt, og mot politikere som bruker sin posisjon i egen interesse? Det er et betimelig spørsmål. Tør avisen, og/eller politikerne svare?

Gunnar Molvær, Langevåg

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!