Den beryktede Wannsee-konferansen fant sted i Villa Marlier ved innsjøen Groser Wannsee i Berlin den 20. januar 1942. Kun en sak sto på programmet. «Den endelige løsning» på det jødiske spørsmål «Gesamtløsung». I denne villaen la 15 nazist-byråkrater grunnlaget for et folkemord uten sidestykke i vår historie. Konferansen blei ledet av Reinhard Heydrich sjef for sikkerhetspolitiet og nestleder i SS. Adolf Eichmann var utpekt til referent. Her blei det diskutert hvilke jøder som skal inkluderes i «den endelige løsningen». Skal halvjøder, eller «bastarder» som nazistene uttrykker det, også inkluderes. Og hva med blandingsekteskap der en er tysk og en er jødisk, skal de skilles med tvang. Heydrich er ikke i tvil. Han vil at alle skal inkluderes.

Tabellen som blei utarbeidet til Wannsee-konferansen viser hvor mange jøder som bor i landene som er tyskokkupert. Den omfatter over 4 millioner mennesker, herunder Norge med sine 1.300 jøder. Det er verdt å merke seg at Estland på listen er «juden Frei».

Under listen over Europeiske land som enda ikke er okkupert av Tyskland i 1942 befinner det seg 7 millioner jøder som etter planen skal bøte med livet. Som man kjenner til klarte SS på bestialsk vis å ta livet av 6 millioner mennesker av jødisk avstamming i løpet av krigsårene.

Heydrich var tilfreds med konferansen. Gestapo-sjef Heinrich Muller erindret at konferansen blei avsluttet med allsang og skåling. Flere av de 15 mennene som var til stede ved møtet opplevde å vende tilbake til det sivile liv i Tyskland etter krigen. SS Oberfurer Gerhard Klobfer var advokat og skatterådgiver etter at tiltalen mot han var blitt frafalt pga. bevisets stilling. Han døde i Ulm i 1987 som den siste overlevende deltaker fra Wannsee-konferansen.

La oss minne alle menneskene på Holocaust dagen og aldri glemme forbrytelsen som på 90 minutter besluttet å til tilintetgjøre et helt folk.

Arne Ibenhard Edvardsen, Ålesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!