Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har i denne avis kommet med et tilsvar til innlegget med tittelen: «Fergebløffen fra Arbeiderpartiet»

Saken dreier seg om Arbeiderpartiets løfte om å halvere fergeprisene, og hva resultatet ble. Påstanden fra AP er at de kuttet 30 prosent fra 1. januar 2022. Mens FrPs påstand er at kuttet fra AP dreier seg om vel 11 prosent.

Ministeren skriver at det blir mange tall og prosenter, og viser til hvor komplisert dette regnestykket egentlig er.

Prosentregning kan gjøre flere enn ministeren forvirret, så la oss heller bruke kroner og øre i et eksempel:

1. januar 2021 var prisen på en ferjebillett kr 100, da med redusert mva. på 6 prosent.

1. juli etter budsjettforlik i revidert budsjett med regjeringen Solberg og FrP ble prisen: kr 75.

1. oktober frafalt mva. kompensasjonen som ble innført våren 2020, og fergebilletten ble igjen belastet med 12 prosent mva. Da ble prisen kr 79,50.

Fra 1. januar 2022 bidro regjeringen med vel 11 prosent. Da ble prisen kr 70.

Totalt har prisen gått fra kr 100 den 1. januar 2021 til kr 70 den 1. januar 2022.

Regnestykket over skal være lett å følge for «vanlige folk» og burde derfor også være enkelt å forstå for en minister med flere statssekretærer, politiske rådgivere, fylkets egen ferjepolitisk Wonderboy, samt hele staben i samferdselsdepartementet til hjelp!

At Arbeiderpartiet fremdeles påstår at de står for 30 prosent kutt i fergeprisene, minner oss på et utsagn fra tidligere stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Grethe G. Fossum: «Ærlighet lønner seg veldig dårlig i Arbeiderpartiet»

Hva resultatet hadde blitt med Solberg-regjeringens budsjettforslag, er det ingen gitt å vite. Men vil minne om at Solberg-regjeringens forslag i mai på 10 prosent reduksjon, ble øket til 25 prosent gjennom forhandlinger med Fremskrittspartiet.

Så er spørsmålet om regjeringen fremover klarer å rydde plass på budsjettet til ytterligere kutt og ikke minst gratis ferje ut til øyene. Det gjenstår å se.

Frank E. Sve, stortingsrepresentant FremskrittspartietGeir A. Stenseth, fylkestingsrepresentant Fremskrittspartiet

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!