Hvert år markeres likelønnsdagen for å sette fokus på at det fortsatt – i 2021 – ikke er likelønn mellom menn og kvinner.

Årlig sammenlignes kvinners og menns inntekt. I 2021 tjener kvinner i gjennomsnitt 87,6 øre for hver krone menn tjener. Da er det tatt høyde for at mange kvinner jobber deltid.

UNIO har på bakgrunn av dette regnet ut at fra 16. november jobber norske kvinner gratis resten av året. Vi ser at likelønnsgapet er størst for yrkesgrupper med høyere utdanning til og med fire år på høyskole/universitet og da tjener kvinner bare 80 % av det menn tjener.

Lønn er ett av flere tiltak som vil gjøre sykepleieryrket og andre velferdsyrker mer attraktive. Høyere lønn i disse kvinnedominerte yrkene vil også bøte på det uakseptable lønnsgapet som er mellom kvinner og menn. Skyldes denne forskjellen egentlig en grunnleggende nedvurdering av jobbene som utføres i velferdsstaten – i overveiende grad av kvinner?

Det er på tide å få slutt på verdsettingsdiskrimineringen som gjør at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, til tross for at kravene til utdanning/kompetanse, ansvar og innsats er sammenlignbare.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!