Kleven verft har fått nye kroatiske eiere. En ny viktig brikke i den maritime klynga på Sunnmøre er dermed på utenlandske hender. Historisk har vårt område vært preget av industrivekst med betydelig innslag av lokalt eierskap. Slik er det ikke lenger. Det sunnmørske eierskapet i næringslivet i vår region har knapt noen gang stått svakere. Eksemplene er mange.

Det vi ser er at når større bedrifter kommer for salg, forsvinner eierskapet ut av regionen. Det kan skyldes flere ting. Den brutale nedturen innen offshore supply tømte pengebingene hos mange av de rikeste. Det kan derfor være at det ikke finnes nok lokal kapital til å løfte så store investeringer. Men det er også et spørsmål om de som sitter med penger ønsker og våger investere i bedrifter som lever i en tøff internasjonal konkurranse med til tider små fortjenestemarginer. For mange kan det bli fristende å sette pengene i aksjer og eiendom og leve det gode liv på avkastningen derifra.

Det er likevel ikke slik at utenlandske eiere kun er et problem. Det er ikke, så langt vi vet, slik at arbeidsplassene ved Ekornes er blitt mer utrygge etter at kinesiske Qumei Home Furnishings Group overtok bedriften. Kanskje tvert imot. Det som derimot skjer er at styringen av bedriften flyttes til styrerom langt unna vår region.

– Vi vil være her i 100 år, sa administrerende direktør og eier i kroatiske DIV Group, Tomislav Debeljak, da alle papirene var signert for kjøpet av Kleven verft. Det er vel ikke så ulikt det Petter Stordalen sa da Hurtigruten overtok verftet for et par år siden.

Kleven verft er en svært viktige del av de maritime miljøet. At kompetansen og arbeidsplassene ved verftet videreføres er uhyre viktig. Så vil tiden vise om de har fått den riktige eieren for å utvikle verftet videre. Vi håper de nye kroatiske eierne er sitt ansvar bevist.