Kortreiste råvarer fra havet utenfor den nye fabrikken utvikles til et medisinsk produkt som mulig kan hjelpe millioner av psoriasispasienter over hele verden.

Arctic Bioscience representerer alle fordelene ved norsk helsenæring: et medisinsk produkt som har blitt forsket fram i Norge, vil nå også produseres her og dermed skape kompetansearbeidsplasser og økte eksportinntekter. Hele verdikjeden forblir i Norge.

foto
Kronikkforfatter: Karita Bekkemellem er administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI).

Politiske ambisjoner

Ambisjonene om produksjon av et norsk utviklet legemiddel i Ørsta er ikke bare et spennende industrieventyr, det er også i tråd med den nye regjeringens ambisjoner om å skape nye, grønne eksportnæringer.

Den nye regjeringen har gjennom erklæringen vist at de anerkjenner hvordan legemiddelindustri kan vokse i Norge og bli en kilde for eksportinntekter.

For, Norge står overfor en stor eksportutfordring, vi importerer langt flere varer enn vi eksporterer. Vi vil derfor trenge flere næringer som, til sammen, skal kompensere for reduserte inntekter fra olje- og gassnæringen.

Legemiddelindustrien er generelt en forskningsdrevet eksportnæring som konkurrer godt i internasjonale markeder. Arctic Bioscience eksemplifiserer også hvordan Norge kan være ledende innenfor mer miljøvennlig og bærekraftig legemiddelproduksjon.

Kort verdikjede

Selskapet med 20 ansatte, lager allerede i dag det velrenommerte kosttilskuddet, Romega fra silderognolje. Psoriasismedisinen som for øyeblikket forskes på gjennom kliniske studier, blant annet på Haukeland sykehus, er utviklet fra samme olje.

Den nye fabrikken vil gi en ekstrem kort verdikjede, hvor råstoffet fiskes fra havet og havner deretter i den nye fabrikken som ligger helt i sjøkanten, og hvor silderogn skal bli til ferdig produkt.

Pandemien har vist viktigheten og behovet for «kortreist medisin». Norge er strategisk godt plassert i Europa og fra Ørsta vil distribusjonen sikre både grønnere, lettere og mer forutsigbare leveranser.

Helse er en vinnernæring

Norge må finne nye næringer til å supplere oljeindustrien, samtidig som fremtidens helseutfordringer med en eldre befolkning og økning av folkesykdommer som kreft og demens, vil legge ytterligere press på helsevesenet. Ifølge SSB, vil bemanningsbehovet i spesialisthelsetjenesten alene mot 2060 trenge en økning på nesten 200 000 årsverk.

Det vil ikke være bærekraftig å øke sysselsettingen i offentlig sektor i takt med det økte omsorgsbehovet. Derfor må vi sørge for at produktene og teknologien kan bidra til å avlaste arbeidsmengden, mens staten også kan få økte eksportinntekter fra produkter som forskes fram og utvikles i Norge. Dette vil øke mulighetene for å kunne tilby et like godt, eller bedre behandlingstilbud enn vi har i dag.

Helseindustrien som utvikler tjenester, velferdsteknologi, diagnostikk og nye legemidler, ønsker å bidra til dette. Og Norge er faktisk godt egnet for legemiddelproduksjon. Vi har politisk og klimatisk stabilitet, god tilgang til ren energi, arealkapasitet og tilgang til hav for transport, noe som er viktig for utvikling og produksjon av legemidler – noe Arctic Bioscience nå eksemplifiserer.

Norge kjennetegnes av sine ferdigheter til å forvalte naturressurser. Og medisinutvikling av silerogn, som omtrent fiskes fra brygga utenfor fabrikken de nå bygger, er et prakteksempel på å bruke naturressurser på en bærekraftig måte og til et godt formål.

Det er derfor med stor begeistring at vi i dag kan markere starten på byggingen av denne nye fabrikken, hvor forskning og utvikling kan forene produksjon og eksport av produkter som kan gi pasienter over hele verden et bedre liv.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!