Ulstein viser bl.a. til at Frank Sve oppfordrer til å stemme SV eller Frp og viser til en tidligere annonse i SMP den 14. August. Jeg kan opplyse herr Ulstein om at Frank Sve ikke har noe med denne annonsen å gjøre, som er satt in av MUM (Møre uten Møreaksen) en interesseorganisasjon med over 14.000 medlemmer som prøver å stoppe Møreaksen.

Det er den samme arbeidsgruppen som nylig står bak fylkets største gallup noensinne. Denne viser at det kun er 23 % av befolkningen i vårt fylke som vil ha Møreaksen! Gallupen som er utført av NORSTAT viser videre at majoriteten – 42 %, vil ha Romsdalsaksen og hele 27 % vil beholde ferja. 9 % svarte vet ikke.

Stygg fortid

Dessverre er ikke herr Ulstein helt oppdatert m.h. til Møreaksen, som han sier er både godkjent og vedtatt. Saken er nok ikke fult så enkel, og har en heller brokete og stygg fortid:

Møreaksen ble hastegodkjent på fylkestinget 11.12.2013. Saken var ikke forhåndsmeldt og var heller ikke på sakslisten og ingen saksdokumenter var utsendt slik ansvarlig saksbehandling tilsier. Ble til slutt tilbakedatert til 09.12.2013 som enstemmig godkjent.

Så tidlig som februar 2013, hadde Møreaksen et møte med Hafast for å danne felles front for ferjefritt, der de førte Hafast bak lyset og hevdet at Møreaksen allerede var klarert av et enstemmig fylkesting, slik at man kunne bygge Møreaksen først, så kunne Hafast bygges etterpå. Dette hele 10 md. før det fatale vedtaket nevnt over.

I en rapport fra Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) til Statens vegvesen i Molde i 2015 skriver NGU at dersom man skal bygge en undersjøisk tunnel under Tautra, må denne dimensjoneres for jordskjelv på min 5,0 på Richters skala. Dette har ikke vært offentlig kjent, heller ikke for politikerne og omverden før i vår.

Er det greit at veikontoret i Molde (SVV Midt) fra dag én har båret fram konseptet Møreaksen som den eneste løsning for kryssing av Romsdalsfjorden uten at andre alternativer har blitt seriøst utredet?

Er det greit at de underpriser Møreaksen for å kunne få inn prosjektet i NTP?

Det er ikke uten grunn at en lokal arbeidsgruppe i 2020 sendte en rapport rundt prosessen til Riksrevisjonen og Kontrollkomiteen i Fylket.

Flagget til topps

Den 14. juli i år går lokal media ut med flagget til topps og meddeler at Møreaksen er godkjent i et enstemmig storting, der lokal-TV viser skolebarn på Otrøya med norske flagg. I motsetning til det Orten og Høyre prøver å fortelle oss, så ble ikke NTP vedtatt av flertallet!

Dette skriver Aftenposten: «Planen ble aldri vedtatt. Midt i juni viste det seg at det i motsetning til tidligere ikke lot seg gjøre å stable på beina et flertall for regjeringens forslag. Heller ikke en justert utgave. Uten flertall intet vedtak. NTP ble «lagt til protokoll», som det heter på stortingsspråket. Det innebærer at dokumentet lever videre som en anbefaling, et ønske, som en ny regjering etter valget i høst kan ta akkurat så lite og så mye hensyn til som det passer den.»

Blir skremt

Vi er flere som har fulgt prosessen rundt Møreaksen i flere år og blir mer og mer skremt over hvordan politiske grupperinger i vårt fylke kan ha kontrollert og manipulert arbeidsgrupper og utvalg i nært samarbeid med Statens vegvesen Midt i Molde.

Den siste avsløringen rundt Møreaksen som Arild Myhre i Tidens Krav har lagt fram etter å ha gått gjennom mer enn 500 e-poster som ble utvekslet i forbindelse med Statens vegvesen Region Midt’s hasteutredning av Romsdalsaksen, vil nok havne hos Riksrevisjonen og i kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Kanskje herr Ulstein bør sette seg litt bedre inn i saken før han bombastisk går ut i media og roper hurra for Møreaksen.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!